Menu Menu

Thred Talks – Tái chế trong thể thao

Điều gì xảy ra với lốp Công thức 1 sau khi dừng pit? Một quả bóng tennis trung bình tồn tại được bao nhiêu cú giao bóng ở Wimbledon?

Thường thì chúng ta quá bị cuốn vào cuộc cạnh tranh nên không thể tự hỏi mình những câu hỏi này, nhưng may mắn là video này có tất cả câu trả lời!

Khả Năng Tiếp Cận