Menu Menu

 

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Tại Thred Media, chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ quyền riêng tư đó theo các quy định của EU. Chính sách quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi tuân thủ Quy định bảo vệ dữ liệu chung; cách chúng tôi sử dụng dữ liệu, lý do chúng tôi thu thập dữ liệu, các điều kiện theo đó chúng tôi tiết lộ dữ liệu và các biện pháp phòng ngừa chúng tôi thực hiện để giữ an toàn cho dữ liệu. 

truyền thông thứ ba
Thred Media là một công ty Truyền thông, Xuất bản, Tư vấn và Sản xuất. Chúng tôi kinh doanh dưới tên Thred Media Ltd., công ty mẹ của các dịch vụ tư vấn và sản xuất của chúng tôi, 'Thred Media', tạp chí trực tuyến của chúng tôi, 'Thred' và tất cả các kênh truyền thông xã hội của chúng tôi. Chính sách sau áp dụng cho tất cả các nhánh này và tất cả các nhánh được đại diện khi chúng tôi sử dụng 'Thred', 'Thred Media', 'us', 'our' và 'we'.

Quyền của người dùng đối với dữ liệu cá nhân của họ
Người dùng có quyền:

- Yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của họ khi chúng tôi không còn cần thiết để giữ lại dữ liệu đó
– Yêu cầu xem dữ liệu cá nhân mà Thred Media nắm giữ về họ
- Yêu cầu họ đồng ý để chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của họ để được rút lại
- Yêu cầu chúng tôi thay đổi hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của họ nếu dữ liệu đó không chính xác hoặc trở nên lỗi thời

Cơ sở pháp lý để chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân
– Thred Media thu thập dữ liệu dựa trên các biểu mẫu đồng ý lưu trữ tài liệu về sự cho phép do người dùng của chúng tôi cấp. Chúng được lưu trữ trong hệ thống của chúng tôi.

- Chúng tôi thu thập dữ liệu dựa trên các hợp đồng và thỏa thuận với khách hàng, đối tác, khách hàng và người dùng của chúng tôi
– Một đánh giá được thực hiện về lợi ích chung giữa người dùng và Thred Media. Nếu có lợi ích hợp pháp và quyền của người dùng không bị vi phạm, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu. Trong trường hợp này, cơ sở pháp lý được liên kết với các mục đích tiếp thị, bán hàng và dịch vụ của chúng tôi và chúng tôi luôn thông báo cho người dùng về thông tin mà chúng tôi lấy, chúng tôi sử dụng thông tin đó để làm gì và quyền của họ là gì

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân nào?
- Tên và địa chỉ email

- Trong trường hợp là công ty, tên, thông tin liên hệ, tên nhân viên nhất định và thông tin liên hệ, thông tin từ bất kỳ tài liệu khách hàng nào đã cung cấp cho chúng tôi
- Trong các trường hợp khác, chúng tôi có thể thu thập nhận xét, phản hồi, đề xuất và câu hỏi trong giao tiếp dịch vụ
- Trong trường hợp mua dịch vụ hoặc sản phẩm, chúng tôi có thể thu thập địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng và thông tin thanh toán
- Khi truy cập một trong các trang web của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin về thiết bị của người dùng như địa chỉ IP, thông tin trình duyệt web, múi giờ và một số cookie có thể được cài đặt
- Chúng tôi cũng giám sát hoạt động web và do đó thu thập thông tin về những trang mà người dùng nhấp vào hoặc các mục cụ thể mà họ xem

Khi nào chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân?
– Khi chúng tôi tin rằng đó là lợi ích chung giữa người dùng dịch vụ của chúng tôi và Thred Media và điều đó không ghi đè quyền riêng tư của người dùng

– Khi người dùng dịch vụ của chúng tôi tương tác với chúng tôi thông qua trang web, Danh mục người tạo thay đổi, trên phương tiện truyền thông xã hội, qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp
- Khi khách hàng hoặc khách hàng mua một dịch vụ hoặc sản phẩm từ chúng tôi
- Khi chúng tôi tiếp cận các nguồn bên thứ ba hợp pháp và người dùng dịch vụ của họ đã đồng ý chia sẻ dữ liệu của họ với những người khác (ví dụ: các công ty đối tác, mạng xã hội hoặc nguồn thông tin chi tiết)

Tại sao chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân?
- Để có được thông tin chi tiết về cộng đồng của chúng tôi để chúng tôi có thể cải thiện dịch vụ của mình

- Để chúng tôi có thể cung cấp thông tin chi tiết về dữ liệu cho khách hàng và khách hàng của mình, miễn là nó không vi phạm quyền riêng tư của người dùng của chúng tôi
- Để liên hệ với người dùng của chúng tôi khi được yêu cầu. Ví dụ: gửi thông tin liên lạc tiếp thị, thông tin về dịch vụ, sản phẩm và sự kiện của chúng tôi, dịch vụ bản tin, hỗ trợ khách hàng, lời nhắc, xác nhận, lời mời tham gia vào công việc của chúng tôi, theo dõi, lập hóa đơn, khuyến mãi liên quan đến dịch vụ của chúng tôi và dịch vụ của các đối tác của chúng tôi

Làm thế nào để chúng tôi thu thập thông tin thiết bị?
- Thông qua các tệp dữ liệu được gọi là 'Cookie'. Để biết thêm thông tin về những điều này là gì và chúng ảnh hưởng đến bạn như thế nào, hãy truy cập www.allaboutcookies.org

- Một công nghệ được gọi là 'tệp nhật ký' theo dõi các hành động mà người dùng thực hiện trên các trang web và thu thập dữ liệu từ loại trình duyệt của người dùng, nhà cung cấp dịch vụ, địa chỉ IP, các trang giới thiệu và thoát cũng như dấu ngày và giờ
- Các tệp điện tử khác được sử dụng để ghi lại thông tin về hành động của người dùng và hành trình qua trang web bao gồm 'thẻ', 'pixel' và 'báo hiệu web'

Tại sao chúng tôi thu thập thông tin thiết bị?
- Để cải thiện trang web của chúng tôi

- Để sàng lọc rủi ro tiềm ẩn
- Để hiểu rõ hơn về người dùng các trang web của chúng tôi

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân trong bao lâu? 
Chúng tôi cân nhắc các yêu cầu pháp lý và luật pháp cũng như thời gian cần thiết để chúng tôi thực hiện mục đích của dữ liệu khi xem xét dữ liệu sẽ được lưu giữ trong bao lâu. Nếu chúng tôi xử lý bất kỳ dữ liệu nào cho mục đích thống kê, dữ liệu đó sẽ được ẩn danh, nhưng ngoài điều đó, dữ liệu đó sẽ được xử lý an toàn khi không còn cần thiết. Điều này sẽ xảy ra trong khoảng thời gian mà chúng tôi cho là khoảng thời gian hợp lý sau lần tương tác cuối cùng của người dùng với chúng tôi.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân với ai?
Chúng tôi không trao đổi, cho thuê hoặc bán thông tin của bạn ngoài các điều kiện được nêu ở đây.

- Trong trường hợp được sự cho phép của họ, chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của người dùng dịch vụ của chúng tôi với các bên thứ ba để cung cấp cho họ thông tin chi tiết. Điều này không bao giờ được thực hiện theo cách mâu thuẫn với quyền riêng tư của người dùng. Ví dụ: chúng tôi có thể yêu cầu một số người dùng dịch vụ của chúng tôi hoàn thành các cuộc khảo sát hoặc thăm dò ý kiến ​​để cung cấp cho khách hàng phản hồi về một sản phẩm hoặc thương hiệu nhất định.
- Chúng tôi cũng sử dụng Google Analytics để hiểu rõ hơn cách mọi người tương tác với các trang web của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về cách Google có thể sử dụng dữ liệu cá nhân do chúng tôi chia sẻ, hãy truy cập https://policies.google.com/privacy?hl=vi
- Chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân nếu chúng tôi tin rằng nó được yêu cầu để bảo vệ quyền lợi của công ty chúng tôi hoặc để tuân thủ quy trình pháp lý. Tuy nhiên, ngay cả trong những tình huống này, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý để đảm bảo rằng các quyền riêng tư của người dùng của chúng tôi được bảo vệ hết mức có thể

Thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi
Thred Media bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi đối với chính sách này trong trường hợp chúng tôi thấy có cơ hội để làm rõ hơn và cải thiện tổng thể hoặc nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi đối với các thủ tục pháp lý, dịch vụ, thông lệ hoặc quy định của mình. 

Thông tin liên lạc
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về quyền của mình và chính sách của chúng tôi hoặc muốn liên hệ về thông tin chúng tôi nắm giữ về bạn và cách chúng tôi xử lý thông tin đó, vui lòng gửi email [email được bảo vệ]

 

Nguyên tắc Người dùng

Các nguyên tắc này là một phần của các điều khoản mà bạn đồng ý khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về những gì được bao gồm trong các điều khoản này, những gì chúng đòi hỏi và cách chúng áp dụng cho bạn, vui lòng xem Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.

Tài liệu này làm rõ các hành động mà chúng tôi yêu cầu người dùng thực hiện và các trách nhiệm nhất định của họ đối với Thred Media khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đang ký kết một thỏa thuận rằng bạn sẽ tuân thủ các điều khoản được nêu trong tài liệu này. Việc không làm như vậy có thể dẫn đến hành động hợp lý được chúng tôi thực hiện để giữ cho dịch vụ của chúng tôi an toàn và hợp pháp. Vui lòng không sử dụng dịch vụ của chúng tôi nếu bạn không tin rằng bạn có thể tuân thủ các điều khoản của chúng tôi.

truyền thông thứ ba
Thred Media là một công ty Truyền thông, Xuất bản, Tư vấn và Sản xuất. Chúng tôi kinh doanh dưới tên Thred Media Ltd., công ty mẹ của các dịch vụ tư vấn và sản xuất của chúng tôi, 'Thred Media', tạp chí trực tuyến của chúng tôi, 'Thred' và tất cả các kênh truyền thông xã hội của chúng tôi. Chính sách sau áp dụng cho tất cả các nhánh này và tất cả các nhánh được đại diện khi chúng tôi sử dụng 'Thred', 'Thred Media', 'us', 'our' và 'we'.

Điều Kiện Cần Có
– Bạn phải từ mười ba tuổi trở lên để sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi. Mọi dịch vụ của Thred Media đều được thiết kế cho những người từ độ tuổi này trở lên sử dụng và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về sức khỏe của những người không đăng ký

-Nếu bạn tin rằng con bạn đã truy cập các dịch vụ của chúng tôi và dưới XNUMX tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email được bảo vệ] để chúng tôi có thể xem xét bất kỳ thông tin nào mà họ có thể đã cung cấp cho chúng tôi
- Bạn phải đủ tuổi hợp pháp để tham gia hợp đồng hoặc có sự cho phép của cha mẹ / người giám hộ để làm như vậy
– Về việc sử dụng www.thred.com, bạn phải là cá nhân, không phải công ty và có ý định sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho mục đích cá nhân
- Mọi thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi phải trung thực và chính xác theo khả năng tốt nhất của bạn
- Bạn phải được phép truy cập hợp pháp các dịch vụ của chúng tôi và đồng ý rằng bạn phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động pháp lý nào chống lại bạn nếu bạn không được phép truy cập hợp pháp và đã chọn sử dụng dịch vụ của chúng tôi theo bất kỳ cách nào

An toàn thiết bị
- Một mình bạn chịu trách nhiệm về sự an toàn và tính toàn vẹn của thiết bị của bạn nếu được sử dụng để truy cập các dịch vụ của chúng tôi

– Bạn sẽ đảm bảo rằng thiết bị của mình được trang bị phần mềm để tránh vi-rút, ngựa thành Troy, sâu máy tính cũng như mã và nội dung nguy hiểm khác. Thred Media không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào đối với phần mềm, thiết bị hoặc thiết bị của bạn xảy ra trong khi sử dụng dịch vụ của chính chúng tôi hoặc dịch vụ của bên thứ ba được kết nối với chúng tôi
- Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về khả năng truy cập các dịch vụ của chúng tôi

Đăng và giao tiếp
– Bất kỳ người dùng dịch vụ nào của chúng tôi đóng góp nội dung hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi để liên lạc với những người dùng khác phải đối xử tôn trọng với những người dùng khác và nhóm Thred Media. Nhận xét phải được giữ có liên quan và về chủ đề

– Thred Media có quyền giám sát, sửa đổi và xóa nội dung do người dùng dịch vụ của chúng tôi gửi và chúng tôi không dung thứ cho việc lạm dụng dưới bất kỳ hình thức nào
- Nếu chúng tôi tin rằng nội dung có tính chất đe dọa, phân biệt đối xử hoặc bất hợp pháp, chúng tôi có quyền báo cáo người dùng với các cơ quan có liên quan bao gồm cả cảnh sát
– Về www.thred.com, bạn không được phép sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho mục đích thương mại, chẳng hạn như quảng cáo hoặc bán thương hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ
- Bạn phải cẩn thận không đăng bất cứ thứ gì được lấy từ nguồn có bản quyền hoặc lấy cắp từ tài sản trí tuệ của bên khác
- Bạn phải cẩn thận không đăng nội dung vi phạm quyền riêng tư của bên thứ ba hoặc nhạy cảm hoặc bí mật
- Bạn không được đăng nội dung bị coi là xúc phạm hoặc khiêu dâm đối với khán giả của chúng tôi bắt đầu từ mười ba tuổi. Bạn không được đăng nội dung nhằm mục đích làm cho người dùng khác hoặc bên thứ ba khó chịu hoặc đau khổ
- Bạn không được đăng nội dung bất hợp pháp hoặc phản cảm
- Bạn không được đăng nội dung có thể gây ra thiệt hại, mất mát hoặc tổn hại
– Thred Media bảo lưu quyền xóa hoặc sửa đổi nội dung mà chúng tôi cho là mâu thuẫn với bất kỳ điều khoản nào trong số này. Chúng tôi cũng có quyền xóa quyền truy cập vào các dịch vụ của chúng tôi đối với những người dùng không tuân thủ các điều khoản này
- Một mình bạn chịu trách nhiệm về nội dung mà bạn đăng hoặc được đăng bằng cách sử dụng hồ sơ hoặc tên người dùng của bạn. Vui lòng thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để đảm bảo rằng mọi tên người dùng, địa chỉ email hoặc mật khẩu vẫn an toàn
– Thred Media không chịu trách nhiệm đối với nội dung được đăng bởi người dùng dịch vụ của chúng tôi, mặc dù chúng tôi thực hiện các biện pháp để đảm bảo rằng dịch vụ của chúng tôi vẫn an toàn nhất có thể. Người dùng tự chịu trách nhiệm về nội dung họ đăng, bao gồm thông tin họ có thể chia sẻ về danh tính của chính họ có thể khiến họ gặp rủi ro

Đăng lại và liên kết
Trong trường hợp bạn muốn đăng lại, trích dẫn hoặc liên kết nội dung được đăng thông qua các dịch vụ của chúng tôi trên www.thred.com, bạn phải thực hiện các biện pháp cần thiết để ghi nhận Thred Media. Điều này có nghĩa là phác thảo rõ ràng nội dung của chúng tôi và nguồn của nó với một liên kết đến trang gốc.

Thông tin liên lạc
Nếu bạn có thắc mắc về Nguyên tắc Người dùng của chúng tôi hoặc bất kỳ điều gì khác liên quan đến Điều khoản và Điều kiện và Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng gửi email [email được bảo vệ]

 

Điều khoản sử dụng

truyền thông thứ ba
Thred Media là một công ty Truyền thông, Xuất bản, Tư vấn và Sản xuất. Chúng tôi kinh doanh dưới tên Thred Media Ltd., công ty mẹ của các dịch vụ tư vấn và sản xuất của chúng tôi, 'Thred Media', tạp chí trực tuyến của chúng tôi, 'Thred' và tất cả các kênh truyền thông xã hội của chúng tôi. Chính sách sau áp dụng cho tất cả các nhánh này và tất cả các nhánh được đại diện khi chúng tôi sử dụng 'Thred', 'Thred Media', 'us', 'our' và 'we'.

Chấp nhận các điều khoản
Bằng cách sử dụng các trang web và/hoặc dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện sau đây, cũng như Nguyên tắc Người dùng và Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ Điều khoản và chính sách nào thì vui lòng không sử dụng các trang web và/hoặc dịch vụ của Thred Media. Trong tài liệu này, việc sử dụng từ 'Điều khoản' đề cập đến các điều kiện của cả ba tài liệu được nêu ở đây – Nguyên tắc Người dùng, Chính sách Quyền riêng tư và Điều khoản và Điều kiện.

Sử dụng quốc tế
Thred Media Ltd. hoạt động từ bên trong Vương quốc Anh. Tất cả các Điều khoản được nêu trong Điều khoản và Điều kiện, Chính sách Bảo mật và Hướng dẫn Người dùng của chúng tôi đều phù hợp với luật pháp Anh. Nếu bạn truy cập các dịch vụ của chúng tôi từ bên ngoài Vương quốc Anh, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tuân thủ luật pháp địa phương trong khu vực của bạn.

Địa chỉ đăng ký của chúng tôi: Simmons Gainsford, London, UK W1G 0PW.

Giấy phép và Sở hữu trí tuệ có giới hạn
Thred Media độc quyền nắm giữ tài sản của phần mềm và công nghệ được tham chiếu trong các dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn chọn chấp nhận Điều khoản của chúng tôi bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, Thred Media sẽ cấp cho bạn giấy phép có thể hủy bỏ để sử dụng cá nhân các dịch vụ của chúng tôi. Sử dụng thương mại bị cấm. Chúng tôi không cho phép một bên bán nội dung của chúng tôi, không có quan hệ đối tác hoặc hợp đồng chính thức với chúng tôi hoặc sử dụng các thiết kế, biểu tượng, phần mềm hoặc công nghệ cho mục đích riêng của bạn mà không có sự cho phép rõ ràng của chúng tôi. Điều này bao gồm tất cả các phiên bản sửa đổi.

Chính sách bản quyền
Thred Media sẽ xóa bất kỳ nội dung nào được cho là có bản quyền ngay khi chúng tôi biết về nội dung đó. Sau đó, chúng tôi sẽ liên hệ với chủ sở hữu nội dung và hành động hợp lý sẽ được thực hiện đối với người chịu trách nhiệm. Ví dụ: nếu nguồn là người dùng của trang web và họ đã vi phạm bản quyền (có thể trong nhận xét hoặc nội dung gửi), trước tiên chúng tôi sẽ đưa ra cảnh báo. Nếu họ tiếp tục vi phạm bản quyền lần thứ hai, chúng tôi sẽ không cho phép họ truy cập vào trang web nữa.

Nếu bạn tin rằng bạn đã tìm thấy tài liệu có bản quyền trong tài liệu dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ [email được bảo vệ] nêu rõ bạn đã thấy nó ở đâu trong tài liệu của chúng tôi và nó đã được gỡ bỏ ở đâu/ai. Mặc dù chúng tôi thực hiện nhiều biện pháp nhất có thể để đảm bảo người dùng trang web của chúng tôi không đăng nội dung có bản quyền, nhưng chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cá nhân về việc họ làm như vậy. Thred Media sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nếu nguồn vi phạm bản quyền nằm ngoài nhóm trực tiếp của chúng tôi.

Lời khuyên từ chối trách nhiệm
Bất kỳ nội dung nào được cung cấp trong các dịch vụ của chúng tôi không nên được coi là lời khuyên chuyên nghiệp, cho dù đó là tài chính, y tế, pháp lý hay cách khác. Thred Media không chịu trách nhiệm về các hành động bạn có thể thực hiện do nội dung được xem, đọc hoặc nghe trong các dịch vụ của chúng tôi. Để làm như vậy nên được thực hiện với rủi ro của riêng bạn. Chúng tôi cũng không thể cung cấp lời khuyên cá nhân, từng người một. Nếu bạn có thêm thắc mắc về thông tin bạn có được thông qua các dịch vụ của chúng tôi hoặc thấy thông tin trong các dịch vụ của chúng tôi kích hoạt hoặc gây lo ngại, vui lòng liên hệ với chuyên gia y tế.

Xác nhận và tài trợ
Xin lưu ý rằng Thred Media nhận thanh toán cho việc chứng thực các thương hiệu, công ty, sản phẩm, sự kiện và những thứ tương tự. Mặc dù Thred Media thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để tiết lộ xác nhận trả tiền theo luật của Vương quốc Anh, nhưng cuối cùng người dùng có trách nhiệm nhận ra những trường hợp này và đưa ra ý kiến ​​​​của riêng họ theo đó.

Quyền riêng tư
Để tìm hiểu thêm về cách Thred Media thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân cũng như dữ liệu thiết bị của bạn, vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Tài liệu này cũng chứa nhiều thông tin hơn về mối quan hệ của chúng tôi với các bên thứ ba và việc sử dụng thông tin liên lạc điện tử của chúng tôi.

Tương tác của bên thứ ba
Thred Media không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc sự an toàn của các trang web bên thứ ba. Bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý rằng Thred Media không có trách nhiệm pháp lý đối với sự tương tác của bạn với các trang web và công ty khác liên kết với chúng tôi, cho dù đó là thông qua đề xuất, liên kết, quảng cáo hay cách khác. Sự tương tác của bạn với các bên này nên được thực hiện với rủi ro của riêng bạn. Thred Media sẽ không giám sát nội dung, chính sách, hành động hoặc hành vi của họ và sẽ không chịu trách nhiệm về thiệt hại hoặc mất mát dưới bất kỳ hình thức nào xảy ra do bạn sử dụng dịch vụ của bên thứ ba.

Sửa đổi
Thred Media có quyền đình chỉ, thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi mà không cần thông báo trước. Điều này bao gồm bất kỳ nội dung nào bạn có thể gửi cho chúng tôi hoặc trang web của chúng tôi.

Các thay đổi đối với Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi
Thred Media bảo lưu quyền thay đổi Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi tại bất kỳ thời điểm nào nếu chúng tôi thấy cần phải rõ ràng hơn và cải tiến chung hoặc nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi đối với thủ tục pháp lý, dịch vụ, thông lệ hoặc quy định của mình.

Giải phóng các xác nhận quyền sở hữu
Bằng cách chấp nhận Điều khoản của chúng tôi, bạn giải phóng Thred Media và nhân viên khỏi các khiếu nại, thiệt hại và yêu cầu thuộc mọi loại.

Phí và Thanh toán
Chúng tôi bảo lưu quyền tính phí đối với một số dịch vụ và sản phẩm nhất định cũng như quyền thay đổi các mức giá này và phát sinh các khoản phí mới vào bất kỳ thời điểm nào. Bằng cách sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi, bạn cam kết thanh toán các khoản phí và lệ phí hiện hành của Thred Media. Các khoản phí do bạn thực hiện sẽ không được hoàn lại trong phạm vi lớn nhất theo luật của Vương quốc Anh.

Dịch vụ Sản xuất, Tư vấn và Thông tin chi tiết
Các thỏa thuận này áp dụng giữa Thred Media và khách hàng, đối tác và nhà tài trợ của Thred Media. Khi ký kết hợp đồng với Thred Media, vui lòng tham khảo Thỏa thuận dịch vụ chuyên nghiệp.

– Trừ khi có quy định khác, mọi thứ được cung cấp thông qua dịch vụ của chúng tôi sẽ vẫn là tài sản trí tuệ của phương tiện Thred Media. Ví dụ: thăm dò ý kiến, bảng câu hỏi, khảo sát, hoạt hình, thiết kế, phim, nghiên cứu, tài liệu chuyên sâu, tài liệu có bản quyền, đề xuất, lời khuyên, dữ liệu, hướng dẫn và báo cáo. Chúng vẫn được giữ bí mật đối với chúng tôi và không thể chia sẻ với bên thứ ba. Khách hàng có độc quyền đối với các tài liệu này và trong mọi trường hợp không được bán lại, tái sử dụng hoặc phân phối lại bất kỳ dịch vụ hoặc tài liệu nào của chúng tôi do chúng tạo ra
- Trừ khi có quy định khác, các tài liệu, kết quả, thương hiệu hoặc được cung cấp bởi các dịch vụ của chúng tôi phải được ghi công khai cho Thred và / hoặc Thred Media.
- Các dịch vụ của Thred Media sẽ được cung cấp với kỹ năng và sự chăm sóc hợp lý
- Khi một nhóm được thành lập để thực hiện các dịch vụ cho khách hàng, Thred Media có quyền thay đổi các cá nhân trong nhóm trong toàn bộ quá trình
- Thred Media có quyền thay đổi mức phí cho khách hàng trong quá trình cung cấp dịch vụ nếu bất kỳ thời điểm nào được yêu cầu thêm công việc, nếu phát hiện là không chính xác hoặc nếu thông số kỹ thuật thay đổi so với đề xuất ban đầu. Thred Media cũng có quyền thực hiện các thay đổi đối với các thang thời gian được đề xuất trong đề xuất ban đầu ở một mức độ hợp lý
- Nếu có bất kỳ vấn đề nào phát sinh và Thred Media không thể cung cấp dịch vụ được nêu trong đề xuất, khách hàng sẽ không bị tính phí đầy đủ. Khoản thanh toán cuối cùng sẽ được quyết định một cách công bằng trên cơ sở từng tình huống. Ví dụ: nếu rủi ro không hoàn thành đã được trình bày rõ ràng với khách hàng nhưng họ vẫn muốn tiếp tục và một lượng thời gian đáng kể đã được nhóm Thred Media cố gắng cung cấp dịch vụ, thì một tỷ lệ phí sẽ vẫn được yêu cầu
– Trong trường hợp khách hàng rút lại yêu cầu dịch vụ của họ nhưng năng lượng đáng kể đã được sử dụng cho việc cung cấp dịch vụ đó, Thred Media có quyền tính phí khi được coi là phù hợp với từng tình huống
- Mọi chi phí, mất mát hoặc thiệt hại đối với Thred Media do khách hàng gây ra phải được hoàn lại
- Vì mục đích tiếp thị, chúng tôi có thể tiết lộ tên của khách hàng và phác thảo loại dịch vụ mà họ yêu cầu cho bên thứ ba
- Bất kỳ ý kiến, tuyên bố kỳ vọng, khuyến nghị hoặc lời khuyên nào được cung cấp bởi Thred Media đều không thể được coi là đảm bảo và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về các sự kiện trong tương lai, được dự đoán hoặc theo cách khác
- Thred Media không chịu trách nhiệm về sự thành công của khách hàng. Bất kỳ thiệt hại, thương tích hoặc mất mát nào được cho là do dịch vụ của Thred Media là trách nhiệm riêng của khách hàng
- Thred Media có thể lưu giữ dữ liệu liên quan đến khách hàng và việc họ sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong thời gian mà chúng tôi cho là hợp lý. Khách hàng có thể yêu cầu lưu giữ thông tin của họ lâu hơn nhưng sẽ không được nhắc trước khi tài liệu của họ bị chúng tôi xóa. Khách hàng cũng có thể yêu cầu hủy thông tin của họ sau một năm
- Thred Media có thể sử dụng các nhà thầu phụ để cung cấp dịch vụ. Trong trường hợp cần thiết, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin bí mật khác với các cơ quan này. Ngoài những trường hợp này, Thred Media sẽ bảo vệ mọi thông tin bí mật do khách hàng cung cấp cho chúng tôi nhằm mục đích cung cấp dịch vụ
- Thred Media không chịu trách nhiệm về hoạt động bất hợp pháp do khách hàng của chúng tôi thực hiện. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc sử dụng cụ thể các dịch vụ của chúng tôi và tài liệu được tạo ra từ việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi

Trong trường hợp các dịch vụ của Thred Media bao gồm việc phân phối tài liệu có nguồn gốc từ một bên thứ ba, chẳng hạn như kết quả của một cuộc khảo sát, thăm dò ý kiến ​​hoặc phỏng vấn, khách hàng không được cố gắng liên hệ với các cá nhân được đại diện trong tài liệu
- Cả hai bên có quyền chấm dứt thỏa thuận này nếu một điều khoản thiết yếu bị phá vỡ và không được sửa chữa trong một khoảng thời gian hợp lý
- Thỏa thuận này bị phá vỡ mà không có yêu cầu thông báo trong các trường hợp thủ tục phá sản, các thủ tục nợ đáng kể khác, mất khả năng thanh toán, giải thể hoặc ngừng hoạt động kinh doanh. Trong trường hợp này, các khoản phí chưa thanh toán vẫn phải được thanh toán

Sử dụng Content tạo
Bạn có thể có cơ hội gửi nhận xét, câu hỏi, phần mềm, nhạc, âm thanh, ảnh, đồ họa, video, dữ liệu, tệp, tài liệu và nội dung khác do người dùng tạo để Thred Media sử dụng. Tất cả UGC là thông tin công khai và bạn không nên mong đợi quyền riêng tư hoặc tính bảo mật khi gửi UGC trừ khi được nêu rõ ràng bằng văn bản trước khi chuyển nội dung sang Thred Media.

Hơn nữa, bạn hiểu và đồng ý rằng tất cả UGC, được đăng riêng tư hoặc công khai trên, truyền qua hoặc liên kết từ các nền tảng của Thred Media hoặc được cung cấp theo cách khác thông qua các dịch vụ của Thred Media, là trách nhiệm duy nhất của người tạo ra UGC đó. Điều này có nghĩa là bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả UGC mà bạn cung cấp cho Thred Media và bạn chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật áp dụng cho UGC mà bạn gửi qua nền tảng Thred Media. Thred Media không kiểm soát UGC do bên thứ ba đăng thông qua nền tảng Thred Media và không đảm bảo tính chính xác, toàn vẹn hoặc chất lượng của bất kỳ UGC nào. Thred Media không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ UGC nào.

Khi gửi UGC cho Thred Media, bạn cấp cho Thred Media giấy phép toàn cầu, miễn phí bản quyền, không độc quyền để sử dụng, sao chép, truyền tải, dịch, tái sản xuất, điều chỉnh, sửa đổi, xuất bản, phân phối công khai, hiển thị công khai, thực hiện công khai, định dạng lại, trích đoạn (toàn bộ hoặc một phần), tạo các sản phẩm phái sinh và khai thác UGC đó (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ bản quyền, thương hiệu hoặc tài sản trí tuệ nào khác có trong đó): (i) cho mục đích quảng cáo của các trang web và/hoặc dịch vụ của Thred Media ; (ii) để hiển thị và cung cấp cho công chúng mọi UGC mà bạn gửi. Xin lưu ý rằng Thred Media không chịu trách nhiệm cho bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng UGC.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm của UGC
Xin lưu ý rằng các quan điểm, ưu đãi, ý kiến ​​và đề xuất được thể hiện trong UGC không phản ánh quan điểm của Thred Media, các công ty liên kết và nhân viên, cán bộ, giám đốc, cố vấn hoặc đại lý tương ứng của họ. Thred Media không đưa ra tuyên bố nào liên quan và không đảm bảo nguồn gốc, tính nguyên bản, độ chính xác, tính đầy đủ hoặc độ tin cậy của bất kỳ tuyên bố, thông tin, dữ liệu, phát hiện, diễn giải, đề xuất, ý kiến ​​hoặc quan điểm nào được trình bày trong bất kỳ UGC nào. Thred Media không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự thiếu chính xác, lỗi hoặc thiếu sót nào đối với bất kỳ thông tin nào có thể được cung cấp trong bất kỳ UGC nào.

trách nhiệm pháp lý của bạn
Bạn sẽ bồi thường cho chúng tôi trước mọi tổn thất, thiệt hại, chi phí và trách nhiệm pháp lý mà chúng tôi phải chịu do: (a) bạn vi phạm các Điều khoản này; và/hoặc (b) bất kỳ khiếu nại nào cho rằng nội dung bạn tải lên nền tảng của chúng tôi hoặc việc bạn sử dụng nền tảng của chúng tôi vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba bao gồm quyền sở hữu trí tuệ và/hoặc quyền bảo mật dữ liệu.

Thông tin liên lạc
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi hoặc muốn liên hệ với chúng tôi về Chính sách Quyền riêng tư hoặc Nguyên tắc Người dùng của chúng tôi, vui lòng gửi email [email được bảo vệ]

Khả Năng Tiếp Cận