Menu Menu

Thred Daily - Ngày 'Tốt nhất Trước' Chính xác đến mức nào?

Hãy giơ tay nếu bạn đã từng vứt bỏ thức ăn vì nó đã quá hạn sử dụng. Đừng lo lắng, chúng tôi cũng vậy.

Trong nỗ lực giảm lãng phí thực phẩm, các siêu thị đang xem xét loại bỏ nhãn 'tốt nhất' trước 'khỏi các sản phẩm đã chọn, đồng thời khuyến khích khách hàng sử dụng ý thức chung của họ khi đánh giá độ tươi.

Khách hàng có thể tin tưởng để không ăn một quả cà tím quá chín hoặc cắn vào một quả chuối thâm tím không?

Khả Năng Tiếp Cận