Menu Menu

Thred Daily - Tương lai của sản xuất thân thiện với môi trường?

Liệu nhựa làm từ tinh trùng và quần áo được tạo ra từ tóc của con người có phải là câu trả lời để đạt được nền kinh tế vòng tròn, hay là một bước đi bền vững quá xa?

Nói một cách đơn giản hơn… Bạn có uống trà từ một chiếc cốc làm từ tinh dịch cá hồi không?

Khả Năng Tiếp Cận