Menu Menu

Thred Daily - Chúng ta có thể cung cấp nhiên liệu cho máy bay bằng thực vật không?

Bạn có bay 30,000 feet trong không trung trên một chiếc máy bay chạy bằng dầu thực vật không? Câu trả lời chính xác là có, vì nó bền vững hơn nhiều so với nhiên liệu truyền thống.

Nhưng nếu bạn vẫn cần thuyết phục, trong video này, Jess chia sẻ tất cả các chi tiết về nhiên liệu hàng không bền vững và cách chúng có thể là tương lai của ngành bay.

Khả Năng Tiếp Cận