Menu Menu

Câu hỏi – Tôi nên mong đợi được trả bao nhiêu khi làm việc trong lĩnh vực truyền thông?

Tự hỏi mức lương mong đợi của bạn nên nằm ở đâu khi đảm nhận vai trò truyền thông? Huấn luyện viên nghề nghiệp của chúng tôi đưa ra một lời khuyên nhỏ về lý do tại sao cụ thể lại có thể hữu ích.

Câu hỏi: Mức lương như thế nào trong ngành truyền thông? Mọi người đều nói công việc sáng tạo trả lương thấp. – Sabikun, Dhaka

Tôi nhận được rất nhiều câu hỏi như thế này: Mức lương trong ngành truyền thông là bao nhiêu? Cần những gì để có được một công việc xanh? Tôi có thể kiếm được một công việc trong lĩnh vực tài chính không? Tôi muốn có một công việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, v.v…

Câu trả lời điển hình của tôi là yêu cầu học sinh cụ thể hơn. Rất khó để trả lời các câu hỏi về các danh mục rộng và trừu tượng như ngành truyền thông hoặc lĩnh vực tài chính.

Ngành công nghiệp truyền thông có thể bao gồm phương tiện in ấn, phương tiện kỹ thuật số, âm nhạc, phim, TV, đài phát thanh, podcast, v.v. Có đủ loại công ty đang làm việc để sản xuất, bán và phân phối phương tiện này, từ những gã khổng lồ công nghệ, đến những công ty khởi nghiệp đột phá, cho đến những tổ chức lâu đời đã tồn tại hàng thập kỷ.

Có nhiều chức năng trong ngành. Bạn có thể tham gia vào quá trình sáng tạo, bạn có thể tham gia vào khía cạnh thương mại của doanh nghiệp, bạn có thể tham gia vào khía cạnh vận hành. Sẽ có nhiều chức năng phụ trong các danh mục này.

Tất cả những yếu tố này – loại phương tiện truyền thông, loại hình tổ chức, chức năng bạn thực hiện – cũng như mức độ kinh nghiệm và vị trí của bạn – sẽ cho biết mức lương.

Vì vậy, câu hỏi của tôi cho bạn sẽ bắt đầu với điều này. Bạn muốn làm việc trong lĩnh vực nào của ngành truyền thông? Bạn muốn làm công việc gì? Bạn muốn làm việc cho loại công ty nào?

Nếu học sinh chưa suy nghĩ kỹ về điều này, nó có thể dẫn đến nhiều câu hỏi hơn nữa. Làm thế nào là công việc khác nhau trong các chức năng khác nhau? Có gì khác biệt khi làm việc cho các loại công ty khác nhau? Tôi phù hợp với công việc gì? Những bộ phận nào của ngành công nghiệp truyền thông đang tuyển dụng ngay bây giờ?

Bạn có thể cảm thấy bực bội khi rời khỏi cuộc hẹn huấn luyện nghề nghiệp với nhiều câu hỏi hơn thay vì câu trả lời thẳng thắn. Nhưng điều này mở ra cánh cửa cho quá trình khám phá và khám phá, nghĩa là mọi người đưa ra những lựa chọn nghề nghiệp sáng suốt hơn và định vị mình là những ứng cử viên sáng giá hơn.

Khả Năng Tiếp Cận