Meny Meny

Bangladeshs första transmoské är en stor seger för alla

I ett banbrytande drag har Bangladesh öppnat sin första moské specifikt för hijra, eller transpersoner, och erbjuder en fristad där de kan utöva sin tro utan rädsla för diskriminering.

Dakshin Char Kalibari Masjid, som ligger i den norra staden Mymensingh, står som ett bevis på hijrasamhällets motståndskraft och beslutsamhet.

Enrumsmoskén med plåttak, finansierad genom donationer från samhället och byggd på statligt tillhandahållen mark, är ödmjuk för ögat men representerar en viktig milstolpe i kampen för lika rättigheter och acceptans i Indien.

"Från och med nu kan ingen neka en hijra från att be i vår moské", sa Joyita Tonu, en samhällsledare, med en känsla av stolthet och lättnad. Skapandet av detta säkra utrymme kommer efter att hijradyrkare tidigare utvisades från lokalsamhällets moské, inför den smärtsamma verkligheten att bli utfryst från platser för tillbedjan.

Moskéns imam, Abdul Motaleb, 65, upprepade denna känsla och sa: 'De är som alla andra människor skapade av Allah. Vi är alla människor. Vissa är kanske män, vissa är kvinnor, men alla är människor. Allah uppenbarade den heliga Koranen för alla, så alla har rätt att be.'


Utmanande samhälleliga barriärer

Bangladeshs erkännande av hijra-gemenskapen som ett "tredje kön" 2013 var ett betydande steg framåt, men resan mot sann jämlikhet är fortfarande mödosam.

Hijras utsätts fortfarande för utbredd diskriminering och saknar grundläggande rättigheter som egendomsägande och äktenskap. De kämpar också för att hitta sysselsättning, och de mest desperata bland samhället har tillgripit tiggeri eller sexarbete för att klara sig.

'Folk skulle säga till oss: "Varför är ni hijra-folk här vid moskéerna? Du bör be hemma. Kom inte till moskéerna", sa Sonia, en 42-årig tillbedjare vid den nya moskén. 'Nu, det här är vår moské. Nu kan ingen säga nej.'

Etableringen av detta inkluderande utrymme utmanar de stela samhälleliga normer och fördomar som länge har marginaliserat hijra-gemenskapen. Det fungerar som en ledstjärna för hopp, inte bara för de individer som nu fritt kan utöva sin tro, utan också för den bredare samhälleliga förändringen mot acceptans och förståelse.


Kampen för värdighet och erkännande

Öppnandet av moskén är ett viktigt steg mot att ta itu med den långvariga utestängning och diskriminering som hijra-gemenskapen i Bangladesh står inför. Det representerar en svårvunnen seger, eftersom det lokala hijrasamhället slog ihop sina resurser och höll ut inför motgångar för att skapa ett dedikerat utrymme för sina andliga övningar.

"Jag har aldrig drömt om att jag skulle kunna be i en moské igen under min livstid", uttryckte Sonia och påminde sig de smärtsamma minnena av att ha nekats inträde till moskéer i det förflutna. Etableringen av Dakshin Char Kalibari Masjid har inte bara återställt hennes rätt att tillbe utan har också ingjutit en känsla av hopp och tillhörighet.

Moskéns skapelse tar också upp en djupare fråga – bristen på ordentliga begravningsrättigheter för hijra-samhället. Marken innehåller redan en kyrkogård, och en tomt tillhör en hijra-kvinna som nekades begravning vid en lokal moské förra året.

Denna gest understryker det genomtänkta tillvägagångssättet för att möta de olika behov och utmaningar som marginaliserade grupper står inför.

 

En ledstjärna för hopp om inkludering

Dakshin Char Kalibari Masjid står som en kraftfull symbol för motståndskraft och framsteg, och utmanar de djupt rotade fördomar som har hindrat inkludering över hela Indien.

Dess existens fungerar som en ledstjärna för hopp, och inspirerar inte bara hijra-gemenskapen i Bangladesh utan även de i andra delar av världen som möter liknande kamp för acceptans och jämlikhet.

Eftersom landet fortsätter att brottas med komplexiteten i sociala och religiösa normer, är öppnandet av denna inkluderande moské ett viktigt steg mot att skapa ett mer rättvist och medkännande samhälle.

Till övervägande del är det dock ett bevis på den orubbliga beslutsamheten hos hijra-gemenskapen och en uppmaning till andra att följa i deras fotspår och omfamna mångfald och inkludering som grundläggande värderingar.

Dakshin Char Kalibari Masjid står som ett lysande exempel på vad som kan uppnås när en gemenskap samlas, driven av en gemensam vision om jämlikhet och acceptans.

Tillgänglighet