Meny Meny

 

Sekretesspolicy

Här på Thred Media respekterar vi din integritet och är angelägna om att skydda den i enlighet med EU:s regler. Denna integritetspolicy förklarar hur vi följer den allmänna dataskyddsförordningen; hur vi använder data, våra skäl för att samla in dem, villkoren under vilka vi avslöjar dem och de försiktighetsåtgärder vi vidtar för att skydda dem. 

Thred Media
Thred Media är ett medie-, publicerings-, konsult- och produktionsföretag. Vi handlar under namnet Thred Media Ltd., moderbolaget för våra konsult- och produktionstjänster, 'Thred Media', vår onlinetidning 'Thred' och alla våra sociala mediekanaler. Följande policy gäller för alla dessa grenar, och alla grenar representeras när vi använder 'Thred', 'Thred Media', 'oss', 'vår' och 'vi'.

Användarens rättigheter till sina personuppgifter
Användaren har rätt att:

- Begär att få sina personuppgifter raderade när det inte längre är nödvändigt för oss att behålla den
– Begäran om att få se de personuppgifter som Thred Media har om dem
- Begär att deras samtycke till att vår behandling av deras personuppgifter dras tillbaka
- Begär att vi ändrar eller korrigerar deras personuppgifter om de är felaktiga eller blir föråldrade

Den rättsliga grunden för vårt insamling av personuppgifter
– Thred Media samlar in data baserat på samtyckesformulär som lagrar dokumentation om tillstånd från våra användare. Dessa lagras i våra system.

– Vi samlar in data baserat på kontrakt och avtal med våra kunder, partners, kunder och användare
– En bedömning görs om de ömsesidiga intressena mellan en användare och Thred Media. Om det finns ett legitimt intresse och användarens rättigheter inte kränks kan vi samla in data. I det här fallet är den rättsliga grunden kopplad till våra marknadsförings-, försäljnings- och serviceändamål och vi informerar alltid användarna om den information vi tar, vad vi använder den till och vilka rättigheter de har.

Vilka personuppgifter samlar vi in?
- Namn och e-postadress

- När det gäller ett företag, namn, kontaktinformation, vissa anställdas namn och kontaktinformation, information från alla klientmaterial som vi har fått
– I andra fall kan vi samla in kommentarer, feedback, förslag och frågor i tjänstekommunikation
– Vid köp av en tjänst eller produkt kan vi samla in faktureringsadress, leveransadress och betalningsinformation
– När vi besöker en av våra webbplatser samlar vi in ​​information om en användares enhet såsom IP-adress, webbläsarinformation, tidszon och vissa cookies som kan installeras
– Vi övervakar även webbaktivitet och samlar därför in information om vilka sidor användare klickar på eller särskilda objekt de tittar på

När samlar vi in ​​personuppgifter?
– När vi anser att det är av ömsesidigt intresse mellan en användare av våra tjänster och Thred Media, och det inte åsidosätter användarens integritetsrättigheter

– När en användare av våra tjänster interagerar med oss ​​antingen via webbplatsen, Change Maker-katalogen, på sociala medier, via telefon eller personligen
- När en kund eller klient köper en tjänst eller produkt från oss
– När vi närmar oss legitima tredjepartskällor och användaren av deras tjänster har gett sitt samtycke till att deras data delas med andra (till exempel partnerföretag, sociala medier eller insiktskällor)

Varför använder vi personuppgifter?
- För att få insikter om vårt samhälle så att vi kan förbättra våra tjänster

- Så att vi kan tillhandahålla information om våra kunder och kunder så länge det inte bryter mot våra användares integritetsrättigheter
– Att kontakta våra användare när så begärs. Till exempel att skicka marknadskommunikation, information om våra tjänster, produkter och evenemang, nyhetsbrevstjänster, kundsupport, påminnelser, bekräftelser, inbjudningar att delta i vårt arbete, uppföljning, fakturering, kampanjer relaterade till våra tjänster och tjänster från våra partners

Hur samlar vi in ​​enhetsinformation?
- Genom datafiler som kallas 'Cookies'. För mer information om vad dessa är och hur de påverkar dig, besök www.allaboutcookies.org

– En teknik som kallas "loggfiler" som spårar åtgärder som användaren utför på webbplatser och samlar in data från användarens webbläsartyp, tjänsteleverantör, IP-adress, hänvisnings- och utgångssidor samt datum- och tidsstämplar
– Andra elektroniska filer används för att registrera information om användarens handlingar på och resa genom webbplatsen, inklusive "taggar", "pixlar" och "web beacons"

Varför samlar vi in ​​enhetsinformation?
- För att förbättra våra webbplatser

- Att screena för potentiell risk
- För att få inblick i användarna av våra webbplatser

Hur länge lagrar vi personuppgifter? 
Vi tar hänsyn till lagkrav och lagar samt den tid som behövs för att vi ska uppfylla uppgifternas syfte när vi överväger hur länge de kommer att lagras. Om vi ​​behandlar någon data för statistiska ändamål kommer den att anonymiseras, men förutom det kommer den att tas om hand på ett säkert sätt när det inte längre behövs. Detta kommer att ske inom vad vi anser vara en rimlig tidsperiod efter användarens senaste interaktion med oss.

Vem delar vi personuppgifter med?
Vi handlar, hyr eller säljer inte din information förutom under de villkor som anges här.

- Om vi ​​har deras tillstånd delar vi personuppgifterna för användarna av våra tjänster med tredje part för att ge dem insikter. Detta görs aldrig på ett sätt som strider mot en användares integritetsrättigheter. Vi kan till exempel be om att vissa användare av våra tjänster ska fylla i enkäter eller enkäter för att ge en kund feedback om en viss produkt eller varumärke.
- Vi använder också Google Analytics för att bättre förstå hur människor interagerar med våra webbplatser. För mer information om hur Google kan använda personuppgifter som delas av oss, besök https://policies.google.com/privacy?hl=sv
– Vi lämnar ut personlig information om vi anser att det krävs för att skydda vårt företags rättigheter eller för att följa en juridisk process. Men även i dessa situationer kommer vi att vidta rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att våra användares integritetsrättigheter skyddas så långt det är möjligt

Ändringar i vår integritetspolicy
Thred Media förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna policy om vi ser utrymme för större tydlighet och allmänna förbättringar, eller om vi gör ändringar i våra juridiska procedurer, tjänster, praxis eller regler. 

Kontakt information
Om du har några frågor om dina rättigheter och vår policy eller vill komma i kontakt med informationen vi har om dig och hur vi har behandlat den, vänligen maila [e-postskyddad]

 

Riktlinjer för användare

Dessa riktlinjer kommer som en del av villkoren som du godkänner genom att använda våra tjänster. För mer information om vad som ingår i dessa villkor, vad de innebär och hur de gäller för dig, vänligen se våra Allmänna villkor.

Detta dokument klargör de åtgärder vi kräver att våra användare vidtar och deras vissa ansvar gentemot Thred Media när de använder våra tjänster. Genom att använda våra tjänster ingår du ett avtal om att du ska följa villkoren i detta dokument. Underlåtenhet att göra det kan leda till att rimliga åtgärder vidtas av oss för att hålla våra tjänster säkra och legitima. Vänligen avstå från att använda våra tjänster om du inte tror att du kan följa våra villkor.

Thred Media
Thred Media är ett medie-, publicerings-, konsult- och produktionsföretag. Vi handlar under namnet Thred Media Ltd., moderbolaget för våra konsult- och produktionstjänster, 'Thred Media', vår onlinetidning 'Thred' och alla våra sociala mediekanaler. Följande policy gäller för alla dessa grenar, och alla grenar representeras när vi använder 'Thred', 'Thred Media', 'oss', 'vår' och 'vi'.

Behörighet
– Du måste vara tretton år eller äldre för att använda någon av våra tjänster. Varje Thred Media-tjänst är designad för användning av personer i och över denna ålder och vi kan inte hållas ansvariga för välbefinnandet för dem som inte gäller

-Om du tror att ditt barn har tillgång till våra tjänster och är under tretton år, kontakta oss på [e-postskyddad] så att vi kan granska all information de kan ha gett oss
- Du måste vara myndig för att ingå avtal eller på annat sätt ha föräldrar / vårdnadshavare tillstånd att göra det
– När det gäller användningen av www.thred.com måste du vara en individ, inte ett företag, och har för avsikt att använda våra tjänster för personligt bruk
- All information du ger oss måste vara sanningsenlig och korrekt så att du bäst
– Du måste vara lagligt tillåten att få tillgång till våra tjänster och samtycka till att du är personligen ansvarig för alla rättsliga åtgärder som vidtas mot dig om du inte tillåts laglig tillgång och väljer att använda vår tjänst på något sätt

Enhets säkerhet
- Du är ensam ansvarig för säkerheten och integriteten för din egen enhet om du använder den för att få tillgång till våra tjänster

– Du kommer att se till att din enhet är utrustad med programvara för att undvika virus, trojanska hästar, maskar och annan farlig kod och innehåll. Thred Media kan inte ta ansvar för någon skada på din programvara, enhet eller utrustning som uppstår när du använder våra egna tjänster eller tjänster från en tredje part som är ansluten till oss
- Du är ensam ansvarig för din förmåga att få tillgång till våra tjänster

Publicera och kommunicera
– Alla användare av våra tjänster som bidrar med innehåll eller använder våra tjänster för att kommunicera med andra användare måste behandla andra användare och Thred Media-teamet med respekt. Kommentarer måste hållas relevanta och rörande ämnet

– Thred Media har rätt att övervaka, modifiera och ta bort innehåll som skickats av användare av våra tjänster och vi tolererar inte missbruk av något slag
– Om vi ​​anser att innehållet är hotfullt, diskriminerande eller olagligt förbehåller vi oss rätten att rapportera användare till relevanta myndigheter inklusive polisen
– När det gäller www.thred.com, har du inte tillåtelse att använda våra tjänster i kommersiella syften, såsom att marknadsföra eller sälja ett varumärke, en produkt eller tjänst
- Du måste vara försiktig så att du inte publicerar något som är hämtat från en upphovsrättsskyddad källa eller som stjäl från en annan parts immateriella rättigheter
- Du måste vara försiktig så att du inte publicerar innehåll som strider mot tredje parts integritet, eller som är känsligt eller konfidentiellt
- Du får inte lägga upp innehåll som anses stötande eller uttryckligt med tanke på vår publik som börjar vid tretton års ålder. Du får inte lägga upp innehåll som är avsett att göra en annan användare eller tredje part obekväm eller bedrövad
- Du får inte lägga upp innehåll som är olagligt eller stötande
– Du får inte lägga upp innehåll som kan bidra till skada, förlust eller skada
– Thred Media förbehåller sig rätten att ta bort eller ändra innehåll som vi anser vara i konflikt med någon av dessa villkor. Vi förbehåller oss också rätten att ta bort åtkomsten till våra tjänster för användare som inte följer dessa villkor
– Du är ensam ansvarig för innehållet som du lägger upp eller som publiceras med din profil eller ditt användarnamn. Vänligen vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att se till att användarnamn, e-postadresser eller lösenord förblir säkra
– Thred Media tar inget ansvar för innehåll som publiceras av användare av våra tjänster, även om vi vidtar åtgärder för att säkerställa att våra tjänster förblir så säkra som möjligt. Användare är ensamt ansvariga för innehållet de lägger upp, inklusive information de kan dela om sin egen identitet som kan utsätta sig själva för risker

Ombokning och länkar
Om du kanske vill återpublicera, citera eller länka innehåll som publicerats via våra tjänster på www.thred.com, måste du vidta nödvändiga åtgärder för att kreditera Thred Media. Detta innebär att tydligt beskriva vårt innehåll och dess källa med en länk till den ursprungliga sidan.

Kontakt information
Om du har frågor om våra användarriktlinjer eller något annat relaterat till våra användarvillkor och sekretesspolicy, vänligen maila [e-postskyddad]

 

Regler och villkor

Thred Media
Thred Media är ett medie-, publicerings-, konsult- och produktionsföretag. Vi handlar under namnet Thred Media Ltd., moderbolaget för våra konsult- och produktionstjänster, 'Thred Media', vår onlinetidning 'Thred' och alla våra sociala mediekanaler. Följande policy gäller för alla dessa grenar, och alla grenar representeras när vi använder 'Thred', 'Thred Media', 'oss', 'vår' och 'vi'.

Godkännande av villkor
Genom att använda våra webbplatser och/eller tjänster samtycker du till att acceptera följande villkor, samt våra användarriktlinjer och sekretesspolicy. Om du inte godkänner någon av dessa villkor och policyer, vänligen avstå från att använda Thred Medias webbplatser och/eller tjänster. I detta dokument hänvisar användningen av ordet "Villkor" till villkoren för alla tre dokument som anges här – användarriktlinjerna, integritetspolicyn och villkoren.

Internationell användning
Thred Media Ltd. verkar inifrån Storbritannien. Alla villkor som anges i våra användarvillkor, sekretesspolicy och användarriktlinjer är i enlighet med engelsk lag. Om du använder våra tjänster utanför Storbritannien är du ensam ansvarig för att följa lokal lagstiftning i ditt område.

Vår registrerade adress: Simmons Gainsford, London, Storbritannien W1G 0PW.

Begränsade licenser och immateriella rättigheter
Thred Media innehar exklusivt ägandet av programvaran och tekniken som hänvisas till i våra tjänster. Om du väljer att acceptera våra villkor genom att använda våra tjänster ger Thred Media dig en återkallbar licens för personlig användning av våra tjänster. Kommersiell användning är förbjuden. Vi tillåter inte försäljning av vårt innehåll av en part, inte i ett formellt partnerskap eller kontrakt med oss, eller användning av design, symboler, programvara eller teknik för dina egna syften utan vårt uttryckliga tillstånd. Detta inkluderar alla modifierade versioner.

Upphovspolicy
Thred Media kommer att ta bort allt innehåll som tros vara upphovsrättsskyddat så snart vi blir medvetna om det. Vi kommer då att kontakta ägaren av innehållet och rimliga åtgärder kommer att vidtas mot den ansvarige. Till exempel, om källan var en användare av webbplatsen och de hade gjort sig skyldiga till upphovsrättsintrång (kanske i en kommentar eller inlämning) skulle vi först ge en varning. Om de fortsatte att begå upphovsrättsintrång en andra gång skulle vi inte längre tillåta dem åtkomst till webbplatsen.

Om du tror att du har hittat upphovsrättsskyddat material i vårt servicematerial, vänligen kontakta [e-postskyddad] beskriver var i vårt material du har sett det och var/vem det har lyfts ifrån. Även om vi vidtar så många åtgärder som möjligt för att se till att användare av vår webbplats inte publicerar upphovsrättsskyddat innehåll, kan vi inte ta personligt ansvar för att de gör det. Thred Media kommer inte att hållas ansvarigt om källan till upphovsrättsintrånget ligger utanför vårt omedelbara team.

Ansvarsfriskrivning
Allt innehåll som tillhandahålls i våra tjänster ska inte ses som professionell rådgivning, vare sig det är ekonomiskt, medicinskt, juridiskt eller annat. Thred Media tar inget ansvar för de åtgärder du kan vidta på grund av att innehåll ses, läses eller hörs i våra tjänster. Att göra det bör göras på egen risk. Vi kan inte heller ge personlig, en till en rådgivning. Om du har ytterligare frågor om informationen du får genom våra tjänster eller hittar informationen i våra tjänster som utlöser eller berör, vänligen kontakta en läkare.

Godkännanden och sponsring
Var medveten om att Thred Media tar betalt för rekommendationer av varumärken, företag, produkter, evenemang och liknande. Även om Thred Media vidtar alla nödvändiga åtgärder för att avslöja betalda rekommendationer enligt brittisk lag, är det i slutändan användarens ansvar att känna igen dessa fall och bilda sig sina egna åsikter i enlighet med detta.

Integritetspolicy
För att lära dig mer om hur Thred Media samlar in och hanterar dina personuppgifter och enhetsdata, se vår integritetspolicy. Detta dokument innehåller också mer information om vårt förhållande till tredje part och vår användning av elektronisk kommunikation.

Tredjepartsinteraktion
Thred Media tar inget ansvar för innehållet eller säkerheten på tredje parts webbplatser. Genom att använda våra tjänster samtycker du till att Thred Media inte har något ansvar för din interaktion med andra webbplatser och företag som är anslutna till oss, oavsett om det är genom rekommendationer, länkar, reklam eller annat. Din interaktion med dessa parter bör ske på egen risk. Thred Media kommer inte att övervaka deras innehåll, policyer, handlingar eller beteende och kommer inte att hållas ansvariga för skada eller förlust av något slag som uppstår till följd av din användning av en tredjepartstjänst.

Ändring
Thred Media förbehåller sig rätten att stänga av, ändra eller avsluta någon av våra tjänster utan föregående meddelande. Detta inkluderar allt innehåll som du kan skicka till oss eller till vår webbplats.

Ändringar i våra villkor
Thred Media förbehåller sig rätten att göra ändringar i våra allmänna villkor när som helst om vi ser utrymme för större tydlighet och allmänna förbättringar, eller om vi gör ändringar i våra juridiska procedurer, tjänster, praxis eller regler.

Frisläppande av fordringar
Genom att acceptera våra villkor frigör du Thred Media och anställda från anspråk, skadestånd och krav av alla slag.

Avgifter och Betalning
Vi förbehåller oss rätten att ta betalt för vissa tjänster och produkter och rätten att ändra dessa priser och ta på oss nya avgifter när som helst. Genom att använda någon av våra tjänster förbinder du dig att betala Thred Media tillämpliga avgifter och avgifter. Avgifter gjorda av dig kommer inte att återbetalas i största utsträckning inom brittisk lag.

Produktions-, konsult- och insiktstjänster
Dessa avtal gäller mellan Thred Media och Thred Medias kunder, partners och sponsorer. När du ingår ett avtal med Thred Media, vänligen hänvisa även till avtalet om professionella tjänster.

– Om inget annat anges kommer allt som tillhandahålls genom våra tjänster att förbli Thred Medias immateriella egendom. Till exempel undersökningar, frågeformulär, undersökningar, animationer, design, filmer, forskning, insiktsdokument, upphovsrättsskyddat material, förslag, råd, data, guider och rapporter. Dessa förblir konfidentiella för oss och kan inte delas med tredje part. Kunden har exklusiva rättigheter till dessa material och kan inte i något fall sälja vidare, återanvända eller vidaredistribuera någon av våra tjänster eller material som uppstår som ett resultat av dem
– Om inget annat anges måste dokument, resultat, varumärkesbyggande eller på annat sätt tillhandahållas av våra tjänster offentligt krediteras Thred och/eller Thred Media.
- Thred Media-tjänster kommer att levereras med rimlig skicklighet och omsorg
- När ett team bildas för att utföra tjänster för en klient har Thred Media rätt att ändra de personer som ingår i teamet under hela processen
– Thred Media förbehåller sig rätten att ändra avgiften till kunden under leverans av tjänster om mer arbete krävs vid något tillfälle, om det visar sig vara felaktigt eller om specifikationen ändras från det ursprungliga förslaget. Thred Media förbehåller sig också rätten att göra ändringar i de tidsskalor som föreslås i det ursprungliga förslaget i rimlig omfattning
- Om några problem uppstår och Thred Media inte kan leverera en tjänst som anges i ett förslag debiteras inte klienten helt. Den slutliga betalningen kommer att bestämmas rättvis efter situation. Till exempel, om riskerna för bristande slutförande tydligt hade lagts för klienten men de ville fortsätta ändå och en betydande tid hade spenderats på försöket att leverera tjänsten av Thred Media-teamet, en andel av avgiften skulle fortfarande krävas
– I det fall en kund drar tillbaka sin begäran om en tjänst men betydande energi redan har förbrukats på leveransen förbehåller sig Thred Media rätten att debitera enligt vad som anses lämpligt från situation till situation
– Alla kostnader, förluster eller skador på Thred Media orsakade av klienten måste återbetalas
- För marknadsföringsändamål kan vi avslöja klientens namn och beskriva vilken typ av tjänster de behöver för en tredje part
– Alla åsikter, förväntningar, rekommendationer eller råd som tillhandahålls av Thred Media kan inte tas som en garanti och vi kan inte hållas ansvariga för framtida händelser, förutspådda eller på annat sätt
– Thred Media tar inget ansvar för kundens framgång. Alla skador, skador eller förluster som tros vara ett resultat av en Thred Media-tjänst är kundens exklusiva ansvar
- Thred Media kan lagra uppgifter om en klient och deras användning av våra tjänster under en tid som vi anser vara rimliga. Kunden kan begära att deras information ska förvaras längre men kommer inte att uppmanas innan deras material raderas av oss. Kunden kan också begära att deras information förstörs efter ett år
- Thred Media kan använda underleverantörer för att leverera tjänster. I fall där det är nödvändigt kan vi dela konfidentiell information på annat sätt med dessa byråer. Annat än i dessa fall kommer Thred Media att behålla all konfidentiell information som tillhandahålls av klienten som vi har gett för att tillhandahålla tjänster
- Thred Media har inget ansvar för olaglig aktivitet som begås av våra kunder. Vi är inte ansvariga för den speciella användningen av våra tjänster och det material som skapats till följd av användningen av våra tjänster

I de fall Thred Medias tjänster inkluderar distribution av material som kommer från tredje part, till exempel resultatet av en undersökning, omröstning eller intervju, får kunden inte försöka kontakta de personer som är representerade i materialet
- Båda parter har rätt att säga upp detta avtal om en väsentlig term bryts och inte korrigeras inom en rimlig tidsperiod
– Detta avtal bryts utan krav på uppsägning i fall av konkursförfaranden, andra betydande skuldförfaranden, insolvens, upplösning eller upphörande av verksamheten. I detta fall ska fortfarande utestående avgifter betalas

Användargenererat innehåll
Du kan ha möjlighet att skicka in kommentarer, frågor, programvara, musik, ljud, fotografier, grafik, video, data, filer, material och annat användargenererat innehåll för Thred Medias användning. All UGC är offentlig information, och du bör inte ha några förväntningar på integritet eller konfidentialitet när du skickar UGC såvida det inte uttryckligen anges skriftligen innan överföringen av innehåll till Thred Media.

Dessutom förstår och samtycker du till att alla UGC, som publiceras privat eller offentligt på, överförs genom eller länkas från Thred Media-plattformar eller på annat sätt görs tillgängliga via Thred Medias tjänster, är ensamansvaret för den person från vilken sådan UGC härrörde. Detta innebär att du är helt ansvarig för alla UGC som du gör tillgängliga för Thred Media, och du är ansvarig för att följa alla lagar som är tillämpliga på UGC som du skickar via Thred Media-plattformar. Thred Media kontrollerar inte UGC som publiceras av tredje part via Thred Media-plattformar och garanterar inte noggrannheten, integriteten eller kvaliteten hos någon UGC. Thred Media tar inte på sig ansvaret för någon UGC.

När du skickar in UGC till Thred Media, ger du härmed till Thred Media en världsomspännande, royaltyfri, icke-exklusiv licens att använda, kopiera, överföra, översätta, reproducera, anpassa, modifiera, publicera, distribuera offentligt, offentligt visa, offentligt framföra, formatera om, utdrag (helt eller delvis), skapa härledda verk av och på annat sätt utnyttja sådan UGC (inklusive utan begränsning alla upphovsrätter, varumärken eller annan immateriell egendom som finns däri): (i) för marknadsföringsändamål för Thred Media-webbplatser och/eller tjänster ; (ii) att visa och göra tillgänglig för allmänheten alla UGC som du skickar in. Observera att Thred Media inte ansvarar för någon tredje parts användning av UGC.

UGC Ansvarsfriskrivning
Observera att de åsikter, erbjudanden, åsikter och rekommendationer som uttrycks i UGC inte återspeglar åsikterna från Thred Media, dess anslutna företag och deras respektive anställda, tjänstemän, direktörer, rådgivare eller agenter. Thred Media lämnar inga utfästelser om och garanterar inte källan, originaliteten, riktigheten, fullständigheten eller tillförlitligheten av något uttalande, information, data, resultat, tolkning, rekommendation, åsikt eller åsikt som presenteras i någon UGC. Thred Media tar inget ansvar eller ansvar för eventuella felaktigheter, fel eller utelämnanden med avseende på någon information som kan tillhandahållas i någon UGC.

Ditt ansvar
Du ska hålla oss skadeslösa mot alla förluster, skador, utgifter och ansvar som vi lider till följd av: (a) ett brott från dig av dessa villkor; och/eller (b) alla påståenden om att innehållet du laddar upp till våra plattformar eller din användning av våra plattformar gör intrång i tredje parts rättigheter inklusive immateriella rättigheter och/eller datasekretessrättigheter.

Kontakt information
Om du har några frågor om våra allmänna villkor eller vill komma i kontakt med vår integritetspolicy eller användarriktlinjer, vänligen maila [e-postskyddad]

Tillgänglighet