Meny Meny

 

kultur

Thred Media är ett sammanflöde av kultur, kreativitet och samarbete. Vår etos bygger på de unika bidragen från ett mångsidigt kollektiv av framåttänkande individer som strävar efter att skapa värde varje dag. Vi skapar aktivt ett utrymme där mångfald, jämlikhet och inkludering (DE&I) omfamnas, vilket tillåter alla anställda och intressenter att blomma ut oavsett etnicitet, bakgrund, funktionshinder, orientering eller kön. Med originella idéer och en obeveklig arbetsmoral strävar vi efter att lyckas och se till att våra röster hörs unisont.

En grund i innovativt tänkande gör att vi kan sträva efter att förstärka våra röster ytterligare, antingen genom externt samarbete eller våra interna media. Vi värnar om principerna om socialt ansvar, jämlikhet, mångfald, uppriktighet, inkludering, äkthet, transparens och gemenskap, med vänlighet som främsta bland dessa värderingar. Vi främjar en miljö som främjar empowerment, inspiration, utbildning, öppen kommunikation, positiva störningar och framtidsorienterat tänkande.


Värden

Vi värdesätter socialt ansvar, jämlikhet, mångfald, uppriktighet, inkludering, autenticitet, transparens, gemenskap och framför allt vänlighet.
Vi uppmuntrar empowerment, inspiration, utbildning, idégenerering, kommunikation, positiv disruption och framåtanda.

Mångfald, jämlikhet och inkludering (DE&I)

Threds DE&I-ramverk är baserat på följande påverkan:

– Förbättra sociala framsteg och genomslag
– Förkämpa en inkluderande kultur
– Förbättra personalens upplevelse


Vi kommer att visa vårt engagemang för DE&I genom att:

– Främja en kontinuerlig, transparent dialog på alla nivåer
– Rapportering om våra DE&I-framsteg
– Maximera vårt stöd för förändringsskaparna inom vårt nätverk genom mentorsessioner som är specifika för deras intresseområden

 

Politik för social förändring

Thred Media har åtagit sig att upprätthålla en hög standard för etisk praxis både i den dagliga verksamheten och när vi gör långsiktiga planer för framtiden. 

Så långt det är möjligt, samtidigt som vi upprätthåller en högkvalitativ service till våra läsare och kunder, strävar vi efter att beakta både det miljömässiga och sociala klimatet i varje beslut. Vi försöker minimera vår påverkan på klimatförändringar och maximera vår påverkan på positiv social förändring genom att beakta följande faktorer:

- Mängden avfall vi producerar och mängden material och förnödenheter vi använder på kontoret
– Mängden engångsplast vi använder
– Resan för vårt avfall, återvinning och upcycling så mycket som möjligt
- Där vi köper våra material och förnödenheter
- Hur vi kan minimera vår konsumtion av naturresurser inklusive energi och vatten
- Våra medarbetares resa till och från jobbet
– Mångfalden i vårt team och de möjligheter vi ger
– Värderingarna och principerna för de företag och individer vi arbetar med
- Tillgängligheten på vår arbetsplats
- Innehållet vi producerar
– De företag, produkter och individer vi marknadsför


Företag

Thred Media är ett medie-, publicerings-, konsult- och produktionsföretag som riktar sig till tonåringar och unga vuxna. Vi är generation Z – från vår grundare till våra författare, till våra kreativa, till våra läsare.

Thred Media är din allierade när det gäller att förstå och få kontakt med tonåringar och ungdomar. Våra erbjudanden sträcker sig från att leverera omfattande insikter och utbildningsseminarier om Gen Z-trender till att utveckla, generera och verkställa strategier för att interagera med denna narrativa transformerande generation. Vårt uppdrag är att gå i spetsen för framtida diskurser, samt att erbjuda insikt i de aktörer som konceptualiserar framtiden för företag, media och en bredare samhällsutveckling.

Thred Media fungerar som din partner för att förstå och engagera tonåringar och unga vuxna. Från att ge kunderna insikter och workshops om Gen Z-trender till att utforma, skapa och implementera strategier för att engagera denna narrativa störande generation – vi är här för att driva samtalet.


Konsulting 
Vår konsultverksamhet riktad mot Gen Z-demografin manifesterar sig inom fem nyckeldomäner: utbildning, insikter, publicering, media och produktion. Genom att synergisera vår kompetens inom dessa sektorer med vårt omfattande nätverk av Gen Z-influenser, aktivister, entreprenörer och sociala medier, kan vi tillhandahålla en fokuserad, aktuell och autentisk metod för att engagera och fånga uppmärksamheten hos denna trendsättande generation.

Dessutom tillåter vår nyanserade förståelse av Gen Z beteendemönster oss att förutse förändringar i marknadstrender och driva innovativa kampanjer som ger resonans på en djup, kulturellt betydelsefull nivå. Med hjälp av sofistikerad dataanalys, bland andra verktyg, kan vi avslöja vad som är viktigast för den här generationen och anpassa vårt tillvägagångssätt därefter. Från att utveckla utbildningsprogram som är i linje med deras progressiva värderingar, till att kurera insiktsfullt innehåll som främjar förståelse, vi är fast beslutna att stärka Gen Z, underlätta deras tillväxt och hjälpa varumärken att få kontakt med dem på ett meningsfullt och varaktigt sätt.


publicering

I hjärtat av vårt förlagsföretag ligger vår webbplats, thred.com. Detta digitala utrymme är speciellt utformat för ungdomar som formas av sin unika kultur och drivs av social förändring. Här kan de dela trendiga ämnen och delta i viktiga dialoger om frågor som är viktiga för deras generation. Vi strävar efter att fungera som en positiv, förenande katalysator som inspirerar social anda genom att anpassa och integrera med globala Gen Z-rörelser.

Tillsammans med vårt team av redaktörer och interna skribenter, odlar vi ett världsomspännande ekosystem av unga journalister och aktivister som är ivriga att dela med sig av sina berättelser. Dessa fjärrbidragsgivare fokuserar på nyheter och social rättvisa, och erbjuder uppfriskande autentisk och transparent rapportering från marken. Vi är engagerade i att ge unga aktivister och författare bemyndigande genom att tillhandahålla en plattform som förstärker Gen Z-rörelsen. Detta engagemang fungerar som kärnan i Threds filosofi.

Media
Vi skapar äkta, digitalt centrerat innehåll som fängslar, upplyser, motiverar och stärker vår Gen Z-läsekrets. Vårt samarbete med vår community stärker Gen Z-rörelser på en global skala. Vårt primära mål är att se till att vårt innehåll resonerar djupt hos vår publik, väcker nyfikenhet och främjar en kultur av lärande, innovation och handling. Genom att utnyttja kraften i kollektiv intelligens vårdar vi inte bara en levande, uppkopplad gemenskap utan bidrar också till den globala farten i Gen Z-rörelserna.

Produktion 
Vi producerar korta och långa videor och animationer dagligen, som visas på alla sociala medieplattformar och YouTube. Våra unika och originella produktioner – Thred Dailies, Thred Talks, Thred Reviews – är våra veckovisa produktioner.


partnerskap

För att få en större närhet till berättelsen som utvecklas, inbjuder vi dig att bli en sponsringspartner. Vi erbjuder en mängd partnerskapspaket, som omfattar fördelar som en permanent placering av din logotyp på Threds webbplats, möjligheten att stärka vårt videoinnehåll, exklusiv tillgång till evenemang och premiuminträde till Thred-nätverket. Vi ser till att vårt partnerskap tjänar dina bästa intressen.

För ytterligare information, ring eller maila oss gärna. Vi ser ivrigt fram emot möjligheten att diskutera dessa framtidsutsikter ytterligare och förse dig med ett omfattande mediakit.

Tillgänglighet