Meny Meny

Sierra Leone utlyser nationell nödsituation på grund av "Kush"-drogepidemin

Sierra Leones regering tillkännagav en nationell nödsituation och insåg behovet av att ta itu med den oroande ökningen av "Kush"-drogmissbruk bland landets unga befolkning.

Kush, en potent syntetisk drog blandad med marijuana, fentanyl eller tramadol, har ökat i popularitet bland Sierra Leones unga befolkning, vilket utgör ett betydande hot mot folkhälsan och säkerheten.

Utlysningen av en nationell nödsituation visar allvaret i situationen och regeringens åtagande att ta itu med drogepidemin direkt.

President Julius Maada Bio uttryckte i ett tal till nationen djup oro över spridningen av Kush och dess skadliga inverkan på användare, deras familjer och bredare samhällen över hela Sierra Leone.

"Den dödliga Kush, som inte känner några gränser för klass, etnicitet, kön och religion, tar en förödande vägtull på våra samhällen, sliter isär familjer och berövar oss på våra framtida ledare", sade presidenten.

Kush är känd för sina beroendeframkallande egenskaper och farliga biverkningar och har orsakat förödelse för landets ungdomar. Drogen, ofta oroande blandad med mänskliga ben, har föranlett den olagliga uppgrävningen av kroppar från kyrkogårdar på senare tid.

Ökningen av Kush-missbruk har ansträngt sjukvårdsresurser och överväldigade behandlingsanläggningar, vilket förvärrar ett redan bräckligt system. Sjukhus och kliniker rapporterar en ökning av antalet inläggningar relaterade till Kush-förgiftning, vilket sätter en enorm press på medicinsk personal och anläggningar som är dåligt utrustade för att hantera tillströmningen av patienter.

Den samhälleliga påverkan av Kush-beroende sträcker sig bortom individuella hälsoproblem, med omfattande återverkningar på industrins produktivitet, utbildning och kriminalitet. Många unga ger efter för missbruk, överger sin utbildning och sysselsättningsmöjligheter, och vidmakthåller en cirkel av fattigdom och förtvivlan.

Dessutom har narkotikahandeln i samband med Kush undergrävt kriminell verksamhet, vilket undergrävt ansträngningarna att upprätthålla lag och ordning i drabbade samhällen.

Regeringen erkände den förvärrade drogepidemin i landet och utfärdade en nödplan för att bekämpa situationen. Från rikstäckande utbildningskampanjer finns det ett behov av att öka medvetenheten om dess faror och främja stödtjänster för beroende.

I februari investerade Sierra Leone i att etablera ett rehabiliteringscenter för offer för drogmissbruk och inrättade en ministergrupp. Detta för att tillgodose den växande efterfrågan på stöd och ge en heltäckande vård till drabbade individer.

Regeringen har lovat att stärka brottsbekämpande ansträngningar för att störa leveranskedjan för narkotikahandelsnätverk som är involverade i produktion, distribution och försäljning av Kush.

Implementering av initiativ som syftar till att ge unga människor kompetens, utbildning och sysselsättningsmöjligheter för att styra dem bort från missbruk lyftes också fram som en nyckellösning.

Liksom Sierra Leone kämpar även Liberia och Guinea med Kush-epidemin. Sierra Leones regering underströk behovet av att samarbeta med regionala och internationella partners för att utbyta information, resurser och bästa praxis för att ta itu med narkotikahandel och drogmissbruk.

Det är viktigt att konfrontera Kush-epidemin med brådska och återställa hopp till drabbade ungdomar, och bygga ett mer motståndskraftigt och välmående Sierra Leone för kommande generationer.

Tillgänglighet