Menü Menü

DSÖ yeni kolera aşısını onayladı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünyanın en yaygın ancak önlenebilir hastalıklarından biriyle mücadele etme yolunda önemli bir adım atarak yeni bir kolera aşısını onayladı.

Kolera, yıllardır yetersiz sanitasyon ve temiz suya erişimin sınırlı olduğu bölgeleri rahatsız ediyor.

Göre Dünya Sağlık Örgütü Tahminlere göre, yılda 1.3 ila 4 milyon kolera vakası yaşanıyor ve bu da dünya çapında 21,000 ila 143,000 ölümle sonuçlanıyor. Bu vakaların çoğunluğu, hastalığın endemik kaldığı, yoksulluk ve hastalık döngülerinin devam ettiği Afrika ve Asya'da meydana geliyor.

Yeni onaylanan aşının adı Euvichol-S, daha az içerik kullanan, daha ucuz olan ve önceki formüllere göre daha hızlı yapılabilen basitleştirilmiş bir formüldür. Bu daha geniş etki, özellikle sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı olduğu bölgelerde, savunmasız nüfus üzerinde derin bir etki yaratmaya hazırlanıyor.

Gavi Aşı Pazarları ve Sağlık Güvenliği Genel Müdürü Dr. Derrick Sim, onayı küresel sağlık eşitliğinde dönüm noktası niteliğinde bir başarı olarak övdü. 'Euvichol-S'nin ön yeterliliği, dünya çapındaki savunmasız topluluklar için bir cankurtaran halatını temsil ediyor' dedi.

'Dünya çapında gördüğümüz kolera salgınlarının akut yükselişi göz önüne alındığında, bu yeni ürünün onayı bundan daha önemli bir zamanda gelemezdi.'

Sudan'daki çatışmalar ve Asya'daki doğal afetler gibi faktörlerin daha da kötüleştirdiği kolera salgınları dünya çapında kırılgan sağlık sistemlerini zorlamaya devam ederken, yeni aşının onaylanması kritik bir dönemeçte geliyor. Özellikle yüksek riskli bölgelerde aşılama çabalarını güçlendiren sağlık yetkilileri, kolera yayılımını azaltmayı ve gelecekteki salgınları önlemeyi amaçlıyor.

Kolera yükünün yükünü taşıyan her iki kıta da yeni aşının uygulamaya konmasından önemli ölçüde faydalanacak.

Kolera salgınlarının sık ve yıkıcı olduğu Sahra Altı Afrika'da aşının onaylanması milyonlara umut ışığı oluyor. Benzer şekilde, Asya'nın koleranın yaygın olduğu bölgelerinde aşı, hastalığın halk sağlığı ve sosyoekonomik kalkınma üzerindeki etkisini azaltma konusunda umut vaat ediyor.

Bu ay, Gavi, UNICEF, DSÖ, BULve ortakları, 1.2 milyondan fazla kolera hızlı teşhis testinin şimdiye kadarki en büyük küresel dağıtımını duyurdu. Bu, önümüzdeki birkaç ay içinde kolera açısından yüksek riskli 14 ülkeye dağıtıldı.

Gavi, testlerin uygulanmasının salgınların zamanında tespit edilmesini ve izlenmesini, mevcut salgınlara yanıt olarak aşılama kampanyalarının etkinliğini ve gelecekteki önleyici çabaların hedeflenmesini geliştireceğini söyledi.

Yeni kolera aşısının onaylanması, dünya çapındaki sağlık kuruluşlarının yaratıcı, yenilikçi ve destekleyici olarak sağlık sorunlarıyla mücadele etmek için birlikte çalıştığını gösteriyor.

Koleraya karşı mücadelede, bu on yılda sorunu gerçek anlamda çözebileceğimize dair umutlar yeniden canlanıyor.

Engellilerin kullanımları için uygunluk