Meny Meny

Alabamas högsta domstol hotar framtiden för IVF-behandling i USA

Mitt i det framväxande landskapet av reproduktiva rättigheter, har en nyligen genomförd dom från Alabamas högsta domstol placerat IVF-praktiken i rampljuset, vilket lett till omfattande oro och debatt om dess konsekvenser för fertilitetsbehandling i hela landet.

Provrörsbefruktning (IVF) är en allmänt använd fertilitetsbehandling som hjälper individer eller par att bli gravida.

Processen innebär att stimulera äggstockarna att producera flera ägg, hämta ut äggen, befrukta dem med spermier i ett laboratorium och överföra ett eller flera befruktade ägg (embryon) till livmodern.

Den globala användningen av IVF har sett en stadig ökning, vilket återspeglar dess utbredda acceptans och effektivitet när det gäller att ta itu med olika orsaker till infertilitet.

Tillgängligheten och tillgängligheten för IVF har utökats, vilket gör det till ett eftertraktat alternativ för dem som navigerar i komplexiteten av infertilitet. Över 10 miljoner barn har fötts över hela världen genom IVF sedan starten för över fyra decennier sedan.

En nyligen genomförd avgörande av högsta domstolen i Alabama, som säger att frysta embryon lagligen ska betraktas som barn, har sänt chockvågor genom fertilitetsbehandlingarna, vilket särskilt påverkar IVF-procedurer.

Detta beslut, med rötter i Alabamas stadga och dess konstitution, har väckt oro över framtiden för IVF-behandlingar i delstaten och utanför.


Detaljer om rättegången

Fallet härrör från tre par som genomgick IVF-behandling på en fertilitetsklinik i Alabama. Alla tre lyckades, tack vare den mottagna behandlingen, bli gravida och föda friska barn.

Smakämnen IVF -procedur kräver att ytterligare embryon produceras eftersom vissa ägg kanske inte utvecklas eller befruktas bra efter att de kombinerats med spermierna. Därför fryses dessa ytterligare embryon som inte används ned och bevaras av fertilitetskliniken. Ändå, när patienten inte har något behov av embryona eller om det uppvisar genetiska avvikelser, kasseras det.

I samband med denna rättegång hade parets embryon bevarats kryogent på fertilitetskliniken. Men i slutet av 2020 öppnade en patient på sjukhuset där kliniken ligger tankarna där embryona förvarades.

På grund av de minusgrader, brände en patient sig på att inte vidta säkerhetsåtgärder under insamlingen och till slut tappade embryona och förstörde dem.

Av de två stämningsansökan som lämnades in, beklagade den som skapade en stor storm sjukhuset och kliniken med hänvisning till "Wrongful Death of a Minor Act", som ursprungligen avslogs vid rättegångsdomstolen.

Paren var missnöjda och överklagade till Högsta domstolen i Alabama som beslutade något annat, och angav att lagen "inkluderar ofödda barn som inte befinner sig i livmodern när de dödas".

Kort efter domen beslutade tre av åtta av de viktigaste fertilitetsklinikerna i Alabama att stoppa IVF-behandlingar, inklusive statens största sjukhus, University of Alabama i Birmingham.


Konsekvenser av domen

I huvudsak har domstolen slagit fast att frysta embryon som skapats under fertilitetsbehandlingar bör betraktas som barn enligt statlig lag. Beslutet som baserades på den ovan nämnda lagen går tillbaka till 1872, vilket gör det första gången att stadgan inkluderade ett embryo som fanns i ett labb.

Detta har betydande konsekvenser för tillgängligheten och kostnaderna för fertilitetsbehandlingar i Alabama, såväl som industrin för assisterad reproduktiv teknik (ART).

Andra IVF-leverantörer i Alabama har sagt att de kommer att göra det fortsätta att tillhandahålla tjänster, men planerar att vidta vissa försiktighetsåtgärder, såsom att ändra sina samtyckesformulär för att göra patienter medvetna om de potentiella konsekvenserna av Alabamas högsta domstols utslag.

Sådana beslut gör det allt svårare för dem som lider av infertilitet att bilda en egen familj. Att resa över statliga gränser är inte en hållbar lösning för många patienter på grund av medicinsk komplexitet – kravet att förbli nära sitt medicinska team för specialiserad vård och kostnader.

Dessutom undrar reproduktiva vårdgivare och patienter om juridiska åtal kan väckas om ett implanterat embryo misslyckas.

Det är viktigt att notera att domens konsekvenser sträcker sig bortom Alabama, vilket potentiellt kan påverka IVF-praxis och regler i andra stater. Beslutet kan skapa ett prejudikat som påverkar hur IVF-kliniker fungerar i hela landet, vilket påverkar rättigheterna och valen för dem som genomgår fertilitetsbehandlingar.


Bilden av IVF i USA

För att lägga till det har cirka 11 % av kvinnorna och 9 % av männen i fertil ålder infertilitet, med upp till 15 % av paren som drabbas. Dessutom uppskattas 1-2% av alla amerikanska födslar per år hänförs till IVF.

Efter att domen fattats, en undersökning visade det 66% av amerikanerna motsatte sig Alabamas högsta domstols beslut. ART hänvisar till de olika medicinska procedurerna och behandlingarna som används för att hjälpa personer med fertilitetsproblem att bli gravida, med den vanligaste typen av denna teknik är IVF.

Efter att Roe v Wade störtades har tillgången till fertilitetsvård och behandlingar i USA blivit allt mer komplex och osäker.

Det rättsliga landskapet efter Roe v. Wade har lett till ett lapptäcke av lagar i olika delstater, med vissa stiftande lagar som skyddar tillgången till abort och andra som inför begränsningar som gör det utmanande för patienter att få tillgång till behandlingar, inklusive IVF.

Den fortsatta skillnaden i lagar och tillgång kommer sannolikt att förvärra klyftor inom hälsovården över hela landet. Tiden kommer att utvisa om Alabama-fallet gör vattnet ännu mer smutsigt.

Tillgänglighet