Menu Menu

Thred Talk - Lựa chọn thay thế thịt | Kiểm tra hương vị Lasagna

Elliot và Imogen hoàn thành ước mơ cả đời của họ là nấu món lasagna trong văn phòng. Cái cớ mà họ sử dụng để vượt qua quá trình quảng cáo chiêu hàng là làm một video để nâng cao nhận thức về ngành sản xuất thịt và cuộc khủng hoảng nông nghiệp mà hành tinh hiện đang phải đối mặt. Phần còn lại của nhóm nghiên cứu được đưa vào một cuộc kiểm tra vị giác mù để tìm hiểu xem liệu protein làm từ đậu nành có phải là chất thay thế đáng tin cậy cho thịt hay không.

Hãy chắc chắn nhận xét và chia sẻ video này nếu bạn muốn xem nhiều hơn như nó (về cơ bản bạn là ông chủ của chúng tôi).

Khả Năng Tiếp Cận