Menu Menu

'Vật liệu đen tối của anh ấy' | Phi công truyền hình - Đánh giá

Bạn đã bao giờ muốn xem ba người trưởng thành phê bình một chương trình của BBC với thẩm quyền phi lý chưa? Charlie, Imogen và Elliot đã ngồi xuống để thảo luận về tất cả mọi thứ Vật liệu đen tối của anh ấy, chương trình BBC ngân sách lớn mới hy vọng sẽ vượt qua các dịch vụ khác từ các nền tảng như Netflix và Amazon Prime. Điều này cũng đặt ra câu hỏi; điều gì khiến một phi công truyền hình trở nên tuyệt vời trong thời đại phát trực tuyến?

Hãy chắc chắn nhận xét và chia sẻ video này nếu bạn muốn xem nhiều hơn như nó (về cơ bản bạn là ông chủ của chúng tôi).

2
ra khỏi 5

Bởi vì chúng tôi chỉ thấy 2 trong số 5 daemon

Một kịch bản nặng về tính giải thích khiến dàn diễn viên đầy hứa hẹn của nó bị giảm sút và dẫn đến một thí điểm khá kém.

Khả Năng Tiếp Cận