Menu Menu

Thred Daily - COP26 có thành công không?

COP26 đã được gọi là hội nghị thượng đỉnh về khí hậu quan trọng nhất trong đời chúng ta, rất lâu trước khi nó bắt đầu.

Sau hai tuần thống kê và phát biểu, bạn sẽ được tha thứ vì đã có một chút bối rối khi bước ra khỏi hội nghị. May mắn thay, nhóm tại Thred đã theo dõi sát sao quá trình tiến hành và sẵn sàng đưa ra tóm tắt về đỉnh.

Khả Năng Tiếp Cận