Menu Menu

Thred Daily - Trẻ sơ sinh thiết kế và chỉnh sửa gen giải thích

Mặc cho con bạn một bộ bodysuit Gucci là một chuyện, nhưng việc quyết định màu mắt của chúng trước khi chào đời là một chuyện khác.

Jess cung cấp cho chúng ta bản tóm tắt về những đột phá khoa học và lợi ích tiềm năng của việc chỉnh sửa gen, cũng như hướng dẫn chúng ta vượt qua bãi mìn đạo đức của những đứa trẻ thiết kế.

Đừng quên cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn về chủ đề gây tranh cãi trong phần bình luận.

Khả Năng Tiếp Cận