Menu Menu

Chúng tôi đã đi đến một cuộc đình công khí hậu | # artstrike4climate 27/09/19

Vào ngày 27 tháng 2019 năm 7.6, chúng tôi mang theo biểu ngữ của mình và hướng đến Quảng trường Trafalgar để tham gia Cuộc đình công khí hậu toàn cầu, mặc dù nó không phải là không có một vài trục trặc trên đường đi (đặc biệt là khi ký thiết kế…). XNUMX triệu người đã xuống đường trên toàn cầu để phản đối hành động vì khí hậu, đây là cuộc biểu tình chống biến đổi khí hậu lớn nhất cho đến nay. # ARTSTRIKE4CLIMATE

Hãy chắc chắn nhận xét và chia sẻ video này nếu bạn muốn xem nhiều hơn như nó (về cơ bản bạn là ông chủ của chúng tôi).

Khả Năng Tiếp Cận