Menu Menu

Thred Daily - Tại sao Gen Z lại chọn cách tự chăm sóc bản thân thay vì cải thiện bản thân?

#thatgirl, #goblinmode hoặc #feralgirlsummer, bạn đang bắt đầu xu hướng nào trong mùa hè này?

Không chắc? Tại sao không để Sofia điền thông tin cho bạn về các xu hướng mới nhất mà Gen Z đang áp dụng, và cách họ dự báo trong kỷ nguyên không có gì nổi bật.

Khả Năng Tiếp Cận