Menu Menu

Thred Daily - Biến rác thải điện tử của bạn thành vàng

Rác thải điện tử đang nhanh chóng trở thành một trong những vấn đề cấp bách nhất của thế giới. May mắn thay, các công ty khởi nghiệp công nghệ sạch như Mint Innovation đang tìm ra những cách thông minh để tái chế công nghệ cũ của chúng tôi.

Nhưng trách nhiệm giữ cho hành tinh của chúng ta khỏe mạnh thuộc về tất cả những người sống trên đó. Trong video này, Elliot khám phá ba cách đơn giản mà tất cả chúng ta có thể giảm thiểu chất thải điện tử của mình.

Khả Năng Tiếp Cận