Menu Menu

Thred Daily - 5 lần thăng trầm từ các COP trước

COP26 đang được tiến hành và có lý do để tin rằng hội nghị này của các bên có thể là hội nghị quan trọng nhất.

Với suy nghĩ đó, Elliot nhìn lại 5 thăng trầm lớn nhất từ ​​các hội nghị thượng đỉnh trước đây để xem chúng ta có thể học được gì từ những thành công và thất bại trong quá khứ để đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người.

Khả Năng Tiếp Cận