Menu Menu

WHO tuyên bố Benin và Mali không còn bệnh đau mắt hột

Đau mắt hột đã gây khó khăn cho các cộng đồng nghèo trên toàn cầu trong nhiều thế kỷ. Tuần này, Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố cả Benin và Mali đã loại bỏ được căn bệnh này, cùng với bốn quốc gia châu Phi khác loại bỏ hoàn toàn vấn đề này.

Những hậu quả sâu sắc của bệnh đau mắt hột đối với cộng đồng đã được ghi nhận rộng rãi.

Gần đây, một nỗ lực hợp tác liên quan đến chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã được bắt đầu để loại bỏ hoàn toàn căn bệnh này.

Quốc gia Benin ở Tây Phi, đã phải vật lộn với bệnh đau mắt hột trong nhiều thập kỷ. Vị trí địa lý của đất nước, hạn chế tiếp cận với nước sạch và vệ sinh, và những thách thức kinh tế xã hội đã góp phần vào sự phổ biến của căn bệnh này.

Bệnh đau mắt hột chủ yếu tác động đến các cộng đồng bị thiệt thòi cư trú ở vùng nông thôn, nơi các yếu tố như nghèo đói, thực hành vệ sinh không đầy đủ và khả năng tiếp cận hạn chế với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe làm tăng khả năng lây truyền bệnh.

Theo NGƯỜI NÀO, đau mắt hột phổ biến ở trẻ mẫu giáo, với tỷ lệ có thể lên tới 60 đến 90%. Mali đã phải đối mặt với những thách thức tương tự trong cuộc chiến chống lại căn bệnh này.

Đau mắt hột là một vấn đề sức khỏe cộng đồng dai dẳng, đặc biệt là ở các khu vực miền trung và miền bắc nơi nghèo đói, cơ sở hạ tầng hạn chế và xung đột đang diễn ra gây ra những rào cản đáng kể cho việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Để chống lại bệnh đau mắt hột, cả Benin và Mali đã áp dụng chiến lược AN TOÀN (Phẫu thuật, Thuốc kháng sinh, Vệ sinh da mặt và Cải thiện Môi trường) do Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị.

Cách tiếp cận toàn diện này kết hợp phẫu thuật cho các trường hợp nặng, phân phối thuốc kháng sinh để điều trị nhiễm trùng tích cực, giáo dục vệ sinh để thúc đẩy vệ sinh da mặt và cải thiện môi trường như cung cấp nước sạch và cải thiện điều kiện vệ sinh.

Trong những năm qua, cam kết của Benin và Mali trong việc loại bỏ bệnh đau mắt hột đã mang lại những kết quả đáng khích lệ.

Thông qua việc tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục cộng đồng và hợp tác với các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan quốc tế, các quốc gia đã đạt được những tiến bộ đáng kể. Các cuộc điều tra toàn diện được thực hiện ở cả hai quốc gia đã cho thấy tỷ lệ mắc bệnh đau mắt hột đã giảm đáng kể, đạt đến giai đoạn loại bỏ hoàn toàn.

Tuần này, NGƯỜI NÀO tuyên bố rằng Benin và Mali đã loại bỏ thành công bệnh đau mắt hột như một vấn đề sức khỏe cộng đồng. Thành tích này nêu bật cam kết, sự lãnh đạo mạnh mẽ và việc thực hiện hiệu quả các chiến lược kiểm soát bệnh đau mắt hột của các quốc gia. Họ tham gia cùng bốn quốc gia châu Phi trong cột mốc quan trọng này bao gồm Ghana, Gambia, Togo và Malawi.

Giám sát liên tục và những nỗ lực liên tục là rất quan trọng để ngăn chặn sự hồi sinh của nó và đảm bảo việc loại bỏ lâu dài.

Tuyên bố của Tổ chức Y tế Thế giới không chỉ thừa nhận những thành tựu của Benin và Mali mà còn là nguồn cảm hứng cho các quốc gia khác đang đối mặt với những trở ngại tương tự về bệnh đau mắt hột.

Nó cho thấy rằng thông qua quyết tâm chính trị, huy động nguồn lực và thực hiện hiệu quả các chiến lược đã được thiết lập, mục tiêu loại trừ bệnh đau mắt hột có thể được thực hiện.

Nhờ cam kết kiên định, áp dụng chiến lược AN TOÀN của WHO và nỗ lực hợp tác với các đối tác quốc tế, hai quốc gia này đã giảm bớt đáng kể gánh nặng của bệnh đau mắt hột và đẩy lùi căn bệnh này.

Khả Năng Tiếp Cận