Menu Menu

Làm thế nào các bộ phận giả đang tăng cường khả năng tiếp cận ở Châu Phi

Mất chi là một vấn đề sức khỏe quan trọng ở Châu Phi. Chân tay giả có thể là một trải nghiệm thay đổi đối với những người mắc chứng khuyết tật này, giúp họ đạt được sự độc lập, khả năng vận động và tham gia tốt hơn vào các hoạt động hàng ngày.  

Ở nhiều nơi trên thế giới, bao gồm cả Châu Phi, việc tiếp cận các thiết bị giả vẫn còn hạn chế do chi phí cao và khả năng tiếp cận.

Thiếu nguồn lực, cơ sở hạ tầng và nhân viên được đào tạo, cũng như sự kỳ thị văn hóa xung quanh khuyết tật là tất cả các yếu tố. Nhiều người bị mất chân tay không có khả năng chi trả cho các dịch vụ chân tay giả.

Theo Tổ chức Y tế thế giới báo cáo do USAID hỗ trợ, khoảng 30 triệu người đang cần các dịch vụ chỉnh hình và chân tay giả trên toàn cầu, với một tỷ lệ đáng kể sống ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.

Ở Châu Phi, gánh nặng mất chi đặc biệt cao do các bệnh truyền nhiễm, chấn thương, tai nạn và xung đột.

Những người bị mất chân tay ở Châu Phi trải qua những thách thức về mặt xã hội và tình cảm. Sự kỳ thị xã hội liên quan đến khuyết tật thường dẫn đến việc loại trừ khỏi các hoạt động, giáo dục và cơ hội việc làm. Điều này có thể dẫn đến cảm giác bị cô lập, lòng tự trọng thấp và trầm cảm.

Bất chấp những thách thức này, có rất nhiều nỗ lực đang được tiến hành để cải thiện khả năng tiếp cận các thiết bị giả ở Châu Phi.

Một sáng kiến ​​như vậy là Ukuhamba Prosthetics, một công ty Nam Phi đang sử dụng công nghệ tiên tiến và mô hình doanh nghiệp xã hội để làm cho các bộ phận giả có giá phải chăng hơn.

Công ty sử dụng công nghệ in 3D để tạo ra các thiết bị giả tùy chỉnh từ các vật liệu phế thải như chai nước bằng nhựa. Điều này làm cho quy trình có giá cả phải chăng và hiệu quả hơn so với các bộ phận giả truyền thống.

Một trong những đổi mới quan trọng của Chân giả Ukuhamba là việc sử dụng phòng thí nghiệm quét và in 3D di động, có thể được triển khai đến các vùng sâu vùng xa để cung cấp các dịch vụ phục hình. Cách tiếp cận này đặc biệt quan trọng ở Nam Phi, nơi có nhiều người bị mất chi sống ở các vùng nông thôn với khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe hạn chế.

Công ty cũng cung cấp các chương trình đào tạo và giáo dục để giúp xây dựng năng lực cho cộng đồng địa phương và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Tác động của các thiết bị giả đối với các cá nhân và cộng đồng có thể là đáng kể. Đối với những người bị mất chi, chân tay giả có thể giúp phục hồi khả năng vận động và sự độc lập, cho phép họ tham gia đầy đủ hơn vào các hoạt động hàng ngày và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Ngoài ra, các bộ phận giả có thể giúp giảm bớt sự kỳ thị xã hội liên quan đến khuyết tật và thúc đẩy sự hòa nhập và chấp nhận nhiều hơn.

 

Đối với cộng đồng, việc tiếp cận các thiết bị giả có thể mang lại lợi ích kinh tế và xã hội. Bằng cách giúp những người bị mất chi có thể làm việc và tham gia các hoạt động cộng đồng, chân tay giả có thể giúp giảm gánh nặng kinh tế do khuyết tật và cải thiện sự gắn kết xã hội.

Các sáng kiến ​​như Ukuhamba Prosthetics có thể giúp xây dựng năng lực địa phương và thúc đẩy đổi mới xã hội, dẫn đến những cải tiến lớn hơn trong các dịch vụ xã hội và chăm sóc sức khỏe.

Khả Năng Tiếp Cận