Tìm kiếm
Menu Menu

Daphne Frias

Daphne Frias là một nhà hoạt động người Mỹ đến từ Tây Harlem và tự gọi mình là “người latina không biện hộ”. Công việc và vận động của bà tập trung vào kiểm soát súng, quyền bầu cử, biến đổi khí hậu, môi trường và công lý cho người khuyết tật.

Được đóng lại.

 

Bản tin Thred!

Đăng ký nhận bản tin tích cực cho hành tinh của chúng tôi

Khả Năng Tiếp Cận