Tìm kiếm
Menu Menu

Marine Ubaldo

Marine Ubaldo là một nhà hoạt động khí hậu người Philippines ủng hộ một thế giới không có túi ni lông sử dụng một lần. Cô ấy đã thúc đẩy chính quyền địa phương của mình cấm hoàn toàn đồ nhựa sử dụng một lần và có kế hoạch đưa các sáng kiến ​​của mình ra tầm thế giới.

Được đóng lại.

 

Bản tin Thred!

Đăng ký nhận bản tin tích cực cho hành tinh của chúng tôi

Khả Năng Tiếp Cận