Tìm kiếm
Menu Menu

Kurt Jones

Kurt Jones là Giám đốc Điều hành & Người sáng lập tại Co-Exist Australia. Sứ mệnh của tổ chức này là phát triển các cộng đồng, dự án và doanh nghiệp xã hội để trao quyền cho thế hệ tiếp theo cùng tồn tại với môi trường.

Được đóng lại.

 

Bản tin Thred!

Đăng ký nhận bản tin tích cực cho hành tinh của chúng tôi

Khả Năng Tiếp Cận