Menu Menu

Bánh xe thời gian có phân biệt giới tính không? - Ôn tập

Và chúng tôi đã trở lại Randland! Và lần này Elliot đang nói về một chủ đề luôn rình rập bộ truyện trên mọi diễn đàn và phần bình luận… The Wheel of Time có phân biệt giới tính không? Nhìn vào cả hai mặt của lập luận, Elliot thảo luận về các cách mà chương trình truyền hình nên giải quyết những lời chỉ trích để đảm bảo rằng đó là một động lực tích cực để thúc đẩy bình đẳng. Cuối cùng, anh ấy có cái nhìn rộng hơn về các vấn đề phân biệt giới tính vốn gắn liền với giả tưởng sử thi nói chung, và đi sâu vào quá khứ của thể loại này để cố gắng làm sáng tỏ cách ngăn chặn mối liên quan này trong tương lai.

 

Bánh xe bụi bặm: https://www.youtube.com/thedustywheel

Phi-líp đuổi theo: https://www.youtube.com/channel/UCtgg…

Những người tạo nội dung WoT tuyệt vời khác…

Nae'Blis: https://www.youtube.com/nae’blis

Đọc mẫu: https://www.youtube.com/readingthepat…

Làm sáng tỏ mô hình: https://www.youtube.com/Unravelingthe…

Khả Năng Tiếp Cận