Menü Menü

Afrika'daki teknoloji cinsiyet ayrımını kapatmak

Teknoloji, Afrika'daki sosyal ve ekonomik kalkınma için önemli bir araçtır. Bununla birlikte, son yıllardaki önemli ilerlemeye rağmen, Afrika kıtasında teknolojiye erişim ve katılımda hala önemli bir cinsiyet farkı var.

Dünya giderek daha fazla dijital hale geldikçe, teknolojideki cinsiyet ayrımı, özellikle Afrika'da büyüyen bir endişe kaynağıdır.

Kıtadaki hızlı teknolojik ilerlemeye rağmen, teknolojiye erişim ve teknoloji kullanımında kadınlar ve erkekler arasında hala önemli bir uçurum var. Dünya Bankası'na göre, Sahra Altı Afrika'dan gelen kadınların internet özellikli bir cep telefonuna sahip olma olasılığı %37 daha az ve cinsiyet ayrımı büyümeye devam ediyor gibi görünüyor.

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'ne (ITU) göre, Afrika genelinde internet penetrasyonundaki artışa rağmen, kadınların ve kız çocuklarının teknolojiye erişimde ve teknoloji endüstrisine katılımda karşılaştıkları çeşitli zorluklar var.

Bu zorluklar arasında teknoloji altyapısına erişim eksikliği, dijital beceri ve okuryazarlık eksikliği, eğitim ve öğretim için sınırlı kaynaklar, cinsiyet klişeleri ve önyargıları ve kadınları Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (STEM) alanlarında kariyer yapmaktan caydıran toplumsal normlar yer alıyor. alanlar.

Teknolojinin maliyeti, kız çocuklarını ve kadınları etkileyen en yaygın engeldir. Birçok Sahra Altı Afrika ülkesinde, akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar gibi cihazların pahalı olması, düşük gelirli ailelerin bunları karşılamasını zorlaştırıyor.

Ayrıca, özellikle kırsal alanlarda, çevrimiçi eğitim kaynaklarına erişimi zorlaştıran, güvenilir internet bağlantısı eksikliği vardır.

Afrika'da cinsiyet klişeleri ve önyargıları, kadınların teknoloji endüstrisine katılımını sınırladı. Yıllardır toplum, teknolojiyi erkeklerin egemen olduğu bir alan olarak görmüş ve kadınların teknolojiyle ilgili eğitim ve öğretime erişimini zorlaştırmıştır.

Ek olarak, birçok Afrikalı kadın ve kız, teknoloji endüstrisinde rol modellerden yoksundur ve bu da onları kariyer peşinde koşmaktan daha da caydırmaktadır.

Dijital becerilerin ve okuryazarlığın eksikliği, kızların ve kadınların karşılaştığı en büyük zorluklar arasında yer alıyor. STEM alanlarında örgün eğitim alma olasılıkları daha düşük, bu da dijital beceri ve bilgilere sınırlı erişimle sonuçlanıyor.

Bu zorluklara rağmen, BM gibi uluslararası kuruluşlar teknolojide toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek için harekete geçiyor.

Teknolojik genişlemenin ortasında büyüyen Z Kuşağı, kadınların bu alana girmesini ve başarılı olmasını engelleyen engelleri yıkmak için çalışıyor. Cinsiyet eşitliğini desteklemek ve farkındalık yaratmak için sosyal medyayı ve diğer dijital platformları kullanarak teknoloji alanında kariyer peşinde koşan kadınlara dijital mentorluk ve destek sağlıyorlar.

Afrika'nın teknolojide toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen önemli kuruluşlarından biri, tamamı kadınlar tarafından yönetilen She Code Africa'dır. Organizasyon, genç Afrikalı kadınları teknoloji alanında güçlendirmeyi amaçlıyor. Teknoloji alanında kariyer yapmakla ilgilenen kızlar ve kadınlar için eğitim, rehberlik ve ağ oluşturma fırsatları sağlarlar.

Birleşmiş Milletler, Afrikalı Kızlar Kod Yazabilir Girişimi'ni başlattı. Program, teknolojinin yaşam biçimimizi hızla dönüştürdüğü dijital ekonomide başarılı olmak için kızları ve kadınları gerekli becerilerle güçlendirmeyi amaçlıyor.

Girişime, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), BM Kadın Birimi ve Afrika Birliği Komisyonu (AUC) ile ortaklaşa Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu (UNECA) öncülük ediyor.

Eğitim, kodlama kampları, hackathonlar ve diğer girişimler aracılığıyla sağlanır. Program aynı zamanda teknoloji alanında çalışan kadınlar için işbirliği yapabilecekleri, bilgi paylaşabilecekleri ve ağlar kurabilecekleri destekleyici ve kapsayıcı bir ortam geliştirmeyi amaçlıyor.

Afrika'daki teknoloji cinsiyet uçurumunu kapatmak için dijital uçurumu ele almalı, STEM eğitimini teşvik etmeli ve teknoloji endüstrisindeki çeşitliliği artırmalıyız.

Engellilerin kullanımları için uygunluk