Menü Menü

Anket, ABD'de LGBTQ+ gençlerinin zihinsel sağlık sorunlarına dikkat çekiyor

The Trevor Project tarafından yapılan yürek parçalayıcı yeni bir anket, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki LGBTQ+ gençlerinin karşılaştığı zihinsel sağlık sorunlarının korkunç bir resmini çiziyor ve acil eyleme geçilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

The Trevor Project tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, Amerika'da LGBTQ+ gençliğinin karşı karşıya olduğu ruh sağlığı krizi endişe verici boyutlara ulaşıyor.

Araştırma, toplumun önemli bir kısmının temel ruh sağlığı hizmetlerine erişimde engellerle, zorbalıkla ve son siyasi gelişmelerin olumsuz etkisiyle boğuştuğu rahatsız edici bir gerçeği ortaya koyuyor.


Ruh sağlığı bakımının önündeki engeller

Anketin en endişe verici bulgularından biri, geçen yıl ruh sağlığı bakımı almak isteyen LGBTQIA+ gençlerin %50'sinin bu hizmete erişememesiydi.

Williams Enstitüsü'nün 2021 tarihli bir raporuna göre LGBTQ+ bireylerin, heteroseksüel ve cisgender meslektaşlarına kıyasla depresyon ve anksiyete gibi zihinsel sağlık sorunları yaşama olasılıkları daha yüksek, bu da erişimi mutlak bir gereklilik haline getiriyor.

Burada ruh sağlığı hizmetlerine erişimin önündeki engeller çok yönlü olabilir. LGBTQ+ konusunda yetkin sağlık hizmeti sağlayıcılarının eksikliği, mali kısıtlamalar, damgalanma ve ayrımcılık gibi faktörler, bu topluluğun yardım ararken karşılaştığı zorluklara katkıda bulunabilir.

A ders çalışma Center for American Progress tarafından yapılan bir araştırma, LGBTQ+ bireylerin sıklıkla sağlık hizmeti sağlayıcıları tarafından ayrımcılığa ve duyarsızlığa maruz kaldıklarını, bunun da birçok kişinin yardım aramayı geciktirmesine veya aramaktan tamamen kaçınmasına yol açtığını tespit etti.

Siyasetin etkisi

Anket aynı zamanda son siyasi gelişmelerin LGBTQ+ gençlerinin refahı üzerindeki zararlı etkilerine de ışık tutuyor. LGBTQIA+ gençlerinin şaşırtıcı bir şekilde %90'ı, son dönemdeki siyaset nedeniyle refahlarının olumsuz etkilendiğini bildirdi.

Bu bulgu şuna uygundur: ders çalışma İnsan Hakları Kampanyası tarafından yürütülen bu araştırma, çeşitli eyaletlerde LGBTQ+ karşıtı mevzuattaki artışın LGBTQ+ bireylerin, özellikle de gençlerin ruh sağlığı ve genel refahı üzerinde son derece olumsuz bir etki yarattığını tespit etti.

LGBTQ+ sorunlarını çevreleyen siyasi iklim son yıllarda giderek daha fazla kutuplaştı; bazı eyaletler cinsiyet onaylayan bakıma erişimi kısıtlayan, okullarda LGBTQ+ konularının tartışılmasını sınırlayan ve LGBTQ+ bireylere yönelik korumaları geri alan yasalar çıkarıyor.

Bu gelişmeler genç LGBTQ+ bireyler için bir korku, belirsizlik ve ötekileştirme ortamı yaratarak stres, kaygı ve depresyonun artmasına katkıda bulundu.


Yer değiştirme düşünülüyor

Anket ayrıca trans ve non-binary gençlerin %45'inin kendilerinin veya ailelerinin LGBTQ+ ile ilgili politika ve yasalar nedeniyle farklı bir eyalete taşınmayı düşündüğünü söylediğini ortaya çıkardı.

Bu istatistik, bu topluluğun siyasi iklimden dolayı karşılaştığı büyük stres ve belirsizliğin altını çiziyor. A rapor Hareketi Geliştirme Projesi tarafından hazırlanan rapor, farklı eyaletlerdeki LGBTQ+ bireylerin yasal korumaları ve toplumsal kabulleri konusundaki keskin eşitsizlikleri vurguluyor; bu da daha kapsayıcı ortamlara taşınma arzusuna katkıda bulunabilir.

Ayrımcı yasa ve politikalar nedeniyle kişinin hayatını kökünden söküp farklı bir eyalete taşınmak zorunda kalma ihtimali, herkes için ağır bir yüktür. Kaçınılmaz olarak eğitim fırsatlarını, sosyal destek ağlarını ve olumlu sağlık hizmetlerine erişimi sekteye uğratıyor ve karşılaşılan zihinsel sağlık sorunlarını daha da kötüleştiriyor.

Zorbalık ve fiziksel tehditler

Anket aynı zamanda zorbalık ve fiziksel tehditlerin yaygınlığına da ışık tutuyor.

49-13 yaşlarındaki LGBTQIA+ gençlerin %17 kadarı geçtiğimiz yıl zorbalığa maruz kaldı; kendilerini trans ve ikili olmayan raporlama olarak tanımlayanların %28'i şiddet ve sözlü tacizle uğraşmak zorunda kaldı.

Bu bulgular, LGBTQ+ öğrencilerin, LGBTQ+ olmayan akranlarına kıyasla okullarda daha yüksek oranda zorbalık ve tacize maruz kaldıklarını, bunun da devamsızlık oranlarının artmasına ve akademik performansın düşmesine yol açtığını tespit eden GLSEN tarafından hazırlanan bir raporla uyumludur.

Ulusal Zorbalık Önleme Merkezi'ne göre zorbalık mağdurları büyük olasılıkla anksiyete, depresyon ve hatta intihar düşünceleri yaşayabilirsiniz. Ayrıca hedef alınma korkusu, sosyal aktivitelerden ve eğitim olanaklarından tamamen kopmaya yol açabilmektedir.


Eylem çağrısı

Bu anketin sonuçları kabul edilemez bir tablo çiziyor. Akıl sağlığı hizmetlerinin önündeki engelleri ortadan kaldırmak, zorbalık ve ayrımcılıkla mücadele etmek ve ABD'deki gençlerin refahını destekleyen kapsayıcı politikaları teşvik etmek için acil eylem ihtiyacının altını çiziyor.

Bu zorlukların üstesinden gelmek, LGBTQ+ gençleri için daha kapsayıcı ve destekleyici bir ortam yaratmak amacıyla politika yapıcıların, sağlık hizmeti sağlayıcılarının, eğitimcilerin ve bir bütün olarak toplumun ortak çabasını gerektirecektir.

Politika yapıcılar, olumlu sağlık hizmetlerine erişim ve ayrımcılığa karşı koruma da dahil olmak üzere hak ve özgürlükleri koruyan yasa ve düzenlemelerin çıkarılmasına öncelik vermelidir.

Bunun bir parçası olarak Sağlık Hizmeti sağlayıcılarının, bu topluluğa duyarlı ve onaylayıcı bakım sunabilmelerini sağlamak için LGBTQ+ yeterliliği konusunda kapsamlı bir eğitim almaları gerekiyor.

Eğitim kurumlarının ayrıca kapsamlı zorbalığa karşı politikalar uygulayarak, LGBTQ+'yı kapsayan müfredatlar sağlayarak ve LGBTQ+ öğrencileri için güvenli ve destekleyici bir ortam geliştirerek önemli bir rol oynaması gerekiyor. Bu arada, artan finansman ve kaynaklar ruh sağlığı amaçlarına tahsis edilmelidir.

Sonuçta, LGBTQ+ gençliğinin karşı karşıya olduğu zihinsel sağlık krizini ele almak, kabulü, anlayışı ve katılımı teşvik etmek için kolektif bir toplumsal çaba gerektirir.

Engelleri yıkarak, ayrımcılığa meydan okuyarak ve gerekli destek hizmetlerini sağlayarak LGBTQ+ gençliğinin gelişebileceği ve korkmadan özgün bir şekilde yaşayabileceği bir gelecek yaratabiliriz.

Engellilerin kullanımları için uygunluk