Meny Meny

Nya europeiska AI-lagar hoppas kunna påverka globala tekniska regleringar

Allt eftersom AI-tekniken går snabbt framåt har beslutsfattare kommit överens om en ny uppsättning regler för att säkerställa att dess kapacitet används etiskt i EU:s medlemsländer. När de väl har antagits hoppas de att lagarna kommer att fungera som en plan för andra nationer runt om i världen.

Med kapaciteten hos programvaran för artificiell intelligens (AI) som utvecklats enormt under det senaste året, frågan om "vad kan AI göra?" har blivit 'vad kan inte AI gör?'

Mot bakgrund av detta har lagstiftare runt om i världen försökt utarbeta regler som kommer att stoppa missbruk av tekniken i sin linda, samtidigt som de säkerställer att AI-tekniken kan fortsätta sin uppåtgående trend att förbättras.

Under helgen blev Europeiska unionen (EU) en av de första styrande organen att presentera ett ambitiöst förslag för att reglera AI, som upprättar ett ramverk som prioriterar skyddet av medborgarnas rättigheter samtidigt som de tar itu med de etiska utmaningar som AI-system utgör.

Den föreslagna lagstiftningen, känd som EU:s AI-lag, kommer att reglera utvecklingen, distributionen och den övergripande användningen av AI-applikationer inom flera sektorer, inklusive sjukvård, finans och brottsbekämpning.

EU:s initiativ kommer som ett svar på den växande oron kring det potentiella missbruket av AI. Dessa inkluderar användningen av AI för att sprida desinformation online, dess potentiella hot mot den nationella säkerheten, samt hur AI-automatisering av jobb kan påverka arbetande människor.

Utkast till versioner av AI-lagen lades fram 2021, men de blev snabbt föråldrade och otillräckliga i ljuset av framväxten av generella AI-modeller, som de som driver ChatGPT.

De nya lagarna betonar behovet av ansvarsskyldighet och transparens i ett snabbt utvecklande tekniskt landskap genom att utsätta högrisk AI-system för strikta krav, inklusive transparensåtgärder, mänsklig tillsyn och robusta testprotokoll.

Det betyder att de som ansvarar för den mest populära AI-tekniken – Google och OpenAI, till exempel – och andra som genererar manipulerade bilder eller deepfakes kommer att krävas för att lägga till ansvarsfriskrivningar till sitt innehåll.

Böter på upp till 7 procent av den globala försäljningen kommer att administreras till företag som bryter mot dessa regler.

Organisationer är också förbjudna att använda urskillningslöst bildskrapning från internet för att skapa AI-program för ansiktsigenkänning. De får endast använda AI-ansiktsigenkänning när de har beviljats ​​tillstånd i specifika undantag för säkerhet och nationell säkerhet.

Det nya lagförslaget anger tydliga riktlinjer för ansvarsfull användning av AI, med fokus på att minimera partiskhet och diskriminering, samt att säkerställa rättvis behandling av individer.

En av de viktigaste aspekterna av lagstiftningen är dess avsikt att inrätta en europeisk styrelse för artificiell intelligens, som skulle övervaka genomförandet och upprätthållandet av dessa bestämmelser i medlemsländerna.

Styrelsen skulle säkerställa ett enhetligt förhållningssätt till AI-styrning samtidigt som man respekterar varje nations olika behov.

Svaren från branschledare och påverkansgrupper på den nya lagstiftningen har varit blandade.

Medan vissa ser initiativet som ett nödvändigt steg för att skydda medborgarna från potentiella AI-relaterade risker, är andra oroade över den potentiella inverkan på innovation och konkurrenskraft på den globala teknikmarknaden.

Om europeiska lagar är för strikta, till exempel, riskerar de att hindra framgången för teknikföretag i regionen samtidigt som de tillåter utomeuropeiska nationer att få industridominans tack vare att de ges mer frihet att utveckla och experimentera med AI-verktyg.

Som sagt, EU:s ledande ställning inom AI-reglering förväntas väcka ytterligare samtal om de etiska implikationerna av tekniken runt om i världen. Dess lagstiftning kan till och med tjäna som en plan för andra regioner som vill hitta en balans mellan dess framsteg och skyddet av grundläggande rättigheter.

En sak är säker, artificiell intelligens börjar påverka många aspekter av vårt dagliga liv. Att styra tekniken kommer att vara ett avgörande ämne bland världsledare eftersom den rollen ökar i takt med AI:s växande kapacitet.

Tillgänglighet