Meny Meny

Tusentals gratis träd ges till belgiska medborgare i nytt initiativ

Kommunen i Belgiens huvudstad delar ut 2,000 XNUMX träd till invånare som har en trädgård eller obelagd plats att plantera dem i.

I syfte att skapa ett grönare stadslandskap i Belgiens huvudstad, påbörjar Antwerpens lokala råd ett projekt som inbjuder medborgare att engagera sig i att göra sin omgivning grönare.

Genom ett initiativ som heter "Neighbourhood in Bloom" (Buurt in Bloei), kommer Antwerpen att se sina invånare få 2,000 XNUMX träd som ska planteras i trädgårdar eller oasfalterade utrymmen.

Systemet syftar inte bara till att förbättra stadens naturliga estetik utan försöker också ta itu med pressande miljöutmaningar som värmeböljor, översvämningar och luftföroreningar.

Totalt har 23 olika trädarter noggrant valts ut för projektet, utifrån deras lämplighet för stadsmiljöer. Dessa kommer att bidra till att mildra urban heat island effekt – ett fenomen där städer upplever förhöjda temperaturer jämfört med omgivningen på landsbygden.

För att börja plantera träd behöver invånarna bara fylla i ett kort frågeformulär om deras tillgängliga utrymme och exponering för solljus. Denna information kommer att hjälpa tjänstemän att bestämma de mest lämpliga trädslagen för varje plats, vilket säkerställer optimal tillväxt och hållbarhet.

Förutom att erbjuda en mer estetiskt tilltalande miljö för stadsbor, kommer projektet att bidra till att förbättra hälsan och säkerheten för allt liv i huvudstaden.

Träd spelar en viktig roll för att kyla stadsmiljöer, förbättra luftkvaliteten och tillhandahålla livsmiljöer för lokalt vilda djur.

Genom att skapa fler grönområden i staden strävar Antwerpen efter att skapa en hälsosammare och mer levande miljö för sina invånare.

Tillsammans med träddistribution erbjuder Antwerpens kommun även "fasadträdgårdar" gratis för invånare i det centrala distriktet.

Dessa trädgårdar kommer att bestå av växter, girlanger och träd, vilket inte bara bidrar till stadens grönska utan också främjar en känsla av gemenskap och stolthet bland invånarna.

Utöver detta erbjuder rådet ekonomiskt stöd till dem som är intresserade av att köpa tunnor för uppsamling av regnvatten – en hållbar lösning för att vattna sina trädgårdar.

Detta tredelade tillvägagångssätt visar Antwerpens engagemang för att främja miljövänliga metoder och ge sina medborgare möjlighet att bli ledare och vårdare för sin stadsmiljö.

Medan distriktsrådet är ansvarigt för den första installationen av trädgårdar – att lyfta trottoarplattor, lägga jord och plantera – faller det löpande underhållet på invånarna.

Detta partnerskap säkerställer att grönområden blomstrar och frodas, vilket bidrar till samhällets övergripande välbefinnande.

 

Slutligen erbjuder stadsträdgårdsarbete invånarna en myriad av personliga belöningar.

Studier har visat att spendera tid i grönområden kan förbättra det mentala välbefinnandet och höja humöret. Oavsett om det gäller att observera häckande fåglar, upptäcka ekorrar eller helt enkelt sköta växter, kan engagemang i naturen i en urban miljö ge en välbehövlig paus från stadslivets liv och rörelse.

När Antwerpen går mot en mer hållbar framtid kan det tjäna som inspiration för städer i andra delar av Europa eller runt om i världen.

Genom att kombinera samhällsengagemang och miljövård, bevisar Antwerpen att grönare, hälsosammare städer är inom räckhåll.

Tillgänglighet