Meny Meny

Hur G20-toppmötet tog upp medlemsländernas största utmaningar

Det årliga G20-toppmötet tacklade stora globala utmaningar, samtidigt som det gav Indien en möjlighet att visa upp sin växande globala status som värdnation.

Det 18:e G20-toppmötet hölls i Delhi, Indien under en tvådagarsperiod. Vid toppmötet deltog ledare från medlemsländerna, samt inbjudna gäster från andra institutioner och internationella organisationer.

Om du inte vet är G20 ett mellanstatligt forum som består av de 19 största ekonomierna i världen, plus Europeiska unionen.

Den representerar cirka 85 % av den globala BNP, över 75 % av den globala handeln och 60 % av världens befolkning. Det senaste G20-toppmötet var inte utan diplomatiska spänningar, men ledarna kunde diskutera en lång rad frågor, både på det officiella toppmötet och i bilaterala möten.

Låt oss komma in på det.


En gemensam förklaring om kriget mellan Ryssland och Ukraina

Sedan starten av kriget mellan Ryssland och Ukraina har många toppmöten utfärdat gemensamma förklaringar som fördömer kriget och G20-toppmötet var inte annorlunda.

Avgörande är dock den som producerades vid toppmötet misslyckades att direkt kritisera Ryssland eller ens nämna det. Dessutom undvek den helt alla starka formuleringar för att förhindra att motverka väst eller Ryssland och bibehöll sin neutralitet.

Oleg Nikolenko, talesperson för Ukrainas utrikesministerium, uttryckte sin avsky och beklagade G20-deklarationen som "ingenting att vara stolt över".

Han nämnde också att en ukrainsk närvaro vid toppmötet skulle ha gett ledarna en bättre förståelse för situationen. Å andra sidan berömde Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov föga förvånande deklarationen.


Människorättsdiskussioner mellan Biden och Modi

USA och Indien har länge kritiserats för sina mänskliga rättigheter. I USA har högsta domstolens beslut att häva Roe v. Wade setts som ett bakslag för reproduktiva rättigheter, och det har gjorts små framsteg när det gäller att stödja HBTQ+-gemenskapen.

I Indien har det skett en betydande ökning av hatbrott mot religiösa minoriteter sedan Modis parti, Bharatiya Janata Party (BJP), tog makten 2014. Trots rapporterade bevis har partiet förnekat alla anklagelser.

Under sin tid i Delhi, enligt uppgift Biden tog upp frågan mänskliga rättigheter med Modi i ett bilateralt möte. På en presskonferens i Hanoi togs en fråga av liknande karaktär upp mellan de båda ledarna med "substantiella diskussioner" som ägde rum enligt Biden.

Ändå nämnde ett uttalande från Indien efter mötet att båda ledarna lovade att samarbeta i en mängd olika frågor men inte nämnde något alls om mänskliga rättigheter.

Hoppas kunna motverka Kinas Bälte- och väginitiativ

Smakämnen Belt & Road Initiative (BRI), även kallad New Silk Road, lanserades 2013. Sedan dess tillkännagivande var BRI tänkt att sträcka sig genom Östasien, Europa, Afrika, Oceanien och Latinamerika.

BRI har fått beröm för sin potential att öka global handel och utveckling, men den har också kritiserats för sin skuldfälla-diplomati och för att ge Kina för mycket inflytande över utvecklingsländer.

På sidan av toppmötet, en nytt nätverk av järnvägar och sjöfartsrutter tillkännagavs mellan USA, Indien, Saudiarabien och EU. Infrastrukturen var planerad för att öka handeln mellan Sydasien, Mellanöstern och Europa men sågs också som en möjlighet att motverka Kinas Bälte- och väginitiativ.

Projektet säljs som en gräns för ren energi, ren elektricitet och kablar för att ansluta samhällen inom kontinenterna. Jag antar att vi får se.


Indiens hopp om att bli en global stormakt

Indiens G20-ordförandeskap 2023 är en viktig milstolpe i dess ambition att bli en global makt. Nationen är världens femte största ekonomi och förväntas bli den tredje största 2030.

Toppmötet gav Indien en plattform för att visa upp sin ekonomiska och diplomatiska hållning och för att främja sin globala agenda.

Ett av Indiens huvudmål var att främja det globala söderns intressen, en grupp utvecklingsländer som ofta är underrepresenterade i globala angelägenheter. Modi tog sin chans genom att bjuda in Afrikanska unionen att vara en del av framtida G20-diskussioner.

Tidigare ingick endast Sydafrika i G20-toppmöten, men Modis ansträngningar kommer att tillåta hela kontinenten att involveras i framtida diskussioner, allt från klimatförändringar till livsmedelssäkerhet.

I samband med kommande val i Indien, Modis parti, skulle BJP kunna använda G20-ordförandeskapet för att visa upp regeringens framgångar inom områden som ekonomisk tillväxt, infrastrukturutveckling och utrikespolitik – eventuellt övertyga väljarna att ge BJP en ny chans.

I slutändan, även om vissa diplomatiska frågor fortsätter att kvarstå efter toppmötets slut, är det uppenbart att det var en framgång för Indien – vilket ger oss en smygtitt in i dess framtid på världsscenen.

Tillgänglighet