Meny Meny

Egyptens jordlösa jordbruksrevolution är på gång

I Egyptens torra landskap, där Nilen länge har varit livslinan för jordbruket, håller en banbrytande jordbruksrevolution på att slå rot, jordfritt jordbruk.

De senaste åren har Egypten blivit alltmer omintetgjort av vattenbrist. Nilen, som har varit landets primära vattenkälla för jordbruket, utsätts för ett växande tryck på grund av faktorer som klimatförändringar, befolkningstillväxt och lokala föroreningar.

Dessutom har det utbredda intrånget av urbanisering och industrialisering lett till en minskning av tillgänglig åkermark.

Jordfritt jordbruk, i dess olika iterationer – hydroponik, aquaponics och aeroponics – representerar ett paradigmskifte inom traditionellt jordbruk. Genom odling av grödor utan jord och utnyttjande av näringsrika vattenlösningar erbjuder jordfritt jordbruk ett hållbart alternativ som kräver mindre vatten, minimerar behovet av åkermark och ökar skördarna.

I Egypten, Plug'n'Grow, ett innovativt agritechföretag, har vuxit fram som en nyckelspelare i att förändra landets jordbrukslandskap. Ekoföretaget är specialiserat på att tillhandahålla lösningar för jordfritt jordbruk, och erbjuder bönder verktygen och kunskapen för att övergå från konventionella metoder till hållbara, vatteneffektiva metoder.

Den afrikanska nationen står inte bara inför hårda väderförhållanden, som torka, utan den kraftiga föroreningen av Nilen är också oerhört skadlig.

De bredare effekterna av klimatförändringar på jordbruket rapporteras påverka mer än hälften av småskaliga bönder i landet. Enligt UNICEFEgypten förväntas få en ökning med 20-30 procent av frekvensen av värmeböljor, dammstormar och drastiska tidvattenförskjutningar längs Medelhavskusten under de kommande sju åren.

Planerar för dessa förändringar som en oundviklighet, Plug'n'Grow lägger verklig vikt vid att tillhandahålla omfattande utbildningsprogram för landets bönder. Diversifiering av grödor uppmuntras som en annan stapelvara, vilket skulle se en mängd olika grödor odlas inom samma område.

Inte bara skulle flera säsongsmässiga nackdelar elimineras genom att ha en kontrollerad miljö, utan ytterligare ekonomiska möjligheter skulle också bli tillgängliga för jordbrukare.

Antagandet av jordfria jordbrukstekniker visar redan lovande resultat. Trots hur dyr tekniken är, upplever bönder som har anammat detta tillvägagångssätt ökade skördar, förbättrad grödas kvalitet och minskad vattenanvändning. Dessutom eliminerar odlade grödor i stort sett markförstöring – det välbekanta gissel som alla jordbrukare har.

Utöver dessa omedelbara fördelar bidrar jordfritt jordbruk samtidigt till miljömässig hållbarhet. Genom att minska efterfrågan på åkermark och optimera resursanvändningen, minimerar metoderna jordbrukets ekologiska fotavtryck, i linje med globala ansträngningar för att bekämpa klimatförändringar.

Även om jordfritt jordbruk utan tvekan har ett stort löfte, utgör utmaningar som initiala installationskostnader, teknisk expertis och motstånd mot nya idéer hinder för utbredd användning.

Icke desto mindre, med fortsatt stöd från regeringen, tror icke-statliga organisationer och agritechföretag att det finns en stor potential för en transformativ förändring mot hållbart jordbruk i Egypten.

Inför vattenbrist, matosäkerhet och minskande jordbruksmark är förändring inte bara nödvändig, den är avgörande. Kan detta sätta en markör för resten av kontinenten och bortom?

Tillgänglighet