meny meny

 

Kultur

Thred Media er et samløp av kultur, kreativitet og samarbeid. Vår etos er avhengig av de unike bidragene fra et mangfoldig kollektiv av fremtidsrettede individer som streber etter å tilføre verdi hver dag. Vi skaper aktivt et rom der mangfold, likeverd og inkludering (DE&I) blir omfavnet, slik at alle ansatte og interessenter kan blomstre uavhengig av deres etnisitet, bakgrunn, funksjonshemming, legning eller kjønn. Med originale ideer og en nådeløs arbeidsmoral, streber vi etter å lykkes og sikre at stemmene våre blir hørt unisont.

Et fundament i innovativ tankegang lar oss sikte på å forsterke stemmene våre ytterligere, enten det er gjennom eksternt samarbeid eller våre interne medier. Vi setter pris på prinsippene om sosialt ansvar, likhet, mangfold, oppriktighet, inkludering, autentisitet, åpenhet og fellesskap, med vennlighet som står i høysetet blant disse verdiene. Vi fremmer et miljø som fremmer myndiggjøring, inspirasjon, utdanning, åpen kommunikasjon, positiv forstyrrelse og fremtidsrettet tenkning.


Verdier

Vi verdsetter sosialt ansvar, likhet, mangfold, oppriktighet, inkludering, autentisitet, åpenhet, fellesskap, og mest av alt, vennlighet.
Vi oppmuntrer til empowerment, inspirasjon, utdanning, idégenerering, kommunikasjon, positiv forstyrrelse og fremtidsrettet tenkning.

Mangfold, egenkapital og inkludering (DE&I)

Threds DE&I-rammeverk er basert på følgende påvirkningspilarer:

– Forbedre sosial fremgang og effekt
– Forkjempe en inkluderende kultur
– Forbedre ansattes opplevelse


Vi vil demonstrere vårt engasjement for DE&I ved å:

– Fremme kontinuerlig, transparent dialog på alle nivåer
– Rapportering om vår DE&I-fremgang
– Maksimere vår støtte til endringsskaperne i nettverket vårt gjennom veiledningsøkter som er spesifikke for deres interesseområder

 

Politikk for sosial endring

Thred Media er forpliktet til å opprettholde en høy standard for etisk praksis både i den daglige driften og når vi lager langsiktige planer for fremtiden. 

Så langt det er mulig, samtidig som vi opprettholder service av høy kvalitet til våre lesere og kunder, streber vi etter å ta hensyn til både det miljømessige og sosiale klimaet i enhver beslutning. Vi prøver å minimere vår innvirkning på klimaendringer og maksimere vår innvirkning på positive sosiale endringer ved å vurdere følgende faktorer:

- Mengden avfall vi produserer og mengden materialer og forsyninger vi bruker på kontoret
– Mengden engangsplast vi bruker
– Reisen til avfallet vårt, resirkulering og upcycling så mye som mulig
- Hvor vi henter våre materialer og forsyninger
- Hvordan vi kan minimere forbruket av naturressurser inkludert energi og vann
- Reisen til våre ansatte til og fra jobb
– Mangfoldet i teamet vårt og mulighetene vi gir
– Verdiene og prinsippene til selskapene og individene vi jobber med
- Tilgjengeligheten til arbeidsplassen vår
- Innholdet vi produserer
– Bedriftene, produktene og enkeltpersonene vi markedsfører


Virksomhet

Thred Media er et medie-, publiserings-, konsulent- og produksjonsselskap rettet mot tenåringer og unge voksne. Vi er generasjon Z – fra vår grunnlegger til våre forfattere, til våre kreative, til våre lesere.

Thred Media er din allierte når det gjelder å forstå og komme i kontakt med tenåringer og unge voksne. Våre tilbud strekker seg fra å levere omfattende innsikt og pedagogiske workshops om Gen Z-trender til å utvikle, generere og utføre strategier for å samhandle med denne narrativ-transformerende generasjonen. Vårt oppdrag er å gå i spissen for fremtidige diskurser, samt å tilby innsikt i aktørene som konseptualiserer fremtiden til næringsliv, media og bredere sosiale utviklinger.

Thred Media fungerer som din partner for å forstå og engasjere tenåringer og unge voksne. Fra å gi kundene innsikt og workshops om Gen Z-trender til å utforme, lage og implementere strategier for å engasjere denne narrativ-forstyrrende generasjonen – vi er her for å drive samtalen.


Consulting 
Vår konsulentvirksomhet rettet mot Gen Z-demografien manifesterer seg innenfor fem nøkkeldomener: utdanning, innsikt, publisering, media og produksjon. Ved å synergi vår kompetanse i disse sektorene med vårt omfattende nettverk av Gen Z-influentere, aktivister, gründere og sosiale medier, kan vi tilby en fokusert, aktuell og autentisk metodikk for å engasjere og fange oppmerksomheten til denne trendsettende generasjonen.

Dessuten lar vår nyanserte forståelse av Gen Z-adferdsmønstre oss forutse endringer i markedstrender og drive innovative kampanjer som gir gjenklang på et dypt, kulturelt viktig nivå. Ved å bruke sofistikert dataanalyse, blant andre verktøy, er vi i stand til å avdekke det som betyr mest for denne generasjonen og tilpasse tilnærmingen vår deretter. Fra å utvikle utdanningsprogrammer som er i tråd med deres progressive verdier, til å kurere innsiktsfullt innhold som fremmer forståelse, er vi forpliktet til å styrke Gen Z, legge til rette for deres vekst og hjelpe merkevarer å få kontakt med dem på en meningsfull og varig måte.


Publisering

I hjertet av vår publiseringsvirksomhet ligger nettstedet vårt, thred.com. Dette digitale rommet er spesielt laget for ungdom som er formet av sin unike kultur og drevet av sosial endring. Her kan de dele trendtemaer og delta i viktige dialoger om saker som betyr noe for deres generasjon. Vi har som mål å tjene som en positiv, samlende katalysator som inspirerer sosial ånd ved å samkjøre og integrere med globale Gen Z-bevegelser.

Sammen med vårt team av redaktører og interne forfattere, dyrker vi et verdensomspennende økosystem av unge journalister og aktivister som er ivrige etter å dele sine fortellinger. Disse eksterne bidragsyterne fokuserer på nyheter og sosial rettferdighet, og tilbyr forfriskende autentisk og transparent rapportering fra bakken. Vi er forpliktet til å styrke unge aktivister og forfattere ved å tilby en plattform som forsterker Gen Z-bevegelsen. Denne forpliktelsen fungerer som midtpunktet i Thred-filosofien.

Media
Vi lager ekte, digitalt-sentrisk innhold som fengsler, opplyser, motiverer og styrker vår Gen Z-leserskare. Vårt samarbeidsengasjement med samfunnet vårt styrker Gen Z-bevegelser på global skala. Vårt primære mål er å sikre at innholdet vårt har dyp gjenklang hos publikummet vårt, vekker nysgjerrighet og fremmer en kultur for læring, innovasjon og handling. Ved å utnytte kraften til kollektiv intelligens, nærer vi ikke bare et levende, tilkoblet fellesskap, men bidrar også til den globale fremdriften til Gen Z-bevegelser.

Produksjon 
Vi produserer korte og lange videoer og animasjoner på daglig basis, som vises på alle sosiale medieplattformer og YouTube. Våre unike og originale produksjoner – Thred Dailies, Thred Talks, Thred Reviews – er våre ukentlige signaturproduksjoner.


Partnerskap

For å få større nærhet til fortellingen som utspiller seg, inviterer vi deg til å bli sponsorpartner. Vi tilbyr en rekke partnerskapspakker, som omfatter fordeler som en permanent plassering av logoen din på Thred-nettstedet, muligheten til å styrke videoinnholdet vårt, eksklusiv tilgang til arrangementer og premium adgang til Thred-nettverket. Vi sikrer at vårt partnerskap tjener dine interesser.

For ytterligere detaljer, ring eller send oss ​​en e-post. Vi ser ivrig frem til muligheten til å diskutere disse prospektene videre og gi deg et omfattende mediesett.

tilgjengelighet