meny meny

Eksklusivt – COP27s kjønnsdag med Catalina Santelices

Vi snakket med den chilenske sosio-miljøaktivisten og økofeministen Catalina Santelices om sammenhengen mellom kjønn og klimaendringer, hvorfor kvinner og jenter er uforholdsmessig berørt av krisen, og hva som må gjøres for å løse dette.

Til tross for fremgang de siste årene, må det gjøres mye mer arbeid for å forsterke kjønnsperspektivet i klimaendringer. På COP27 har det blitt holdt en frittstående dag for dette, med mål om å fullt ut integrere likestilling i prosessene med å formulere og implementere politikk og handlinger på bakken.

Så langt har samtalene forsøkt å bringe saken på spissen ved å tilby en dedikert plattform der eksisterende utfordringer kan diskuteres, erfaringer kan deles og responsive strategier kan fremmes.

For å lære mer snakket vi med en chilensk sosio-miljøaktivist og økofeminist Catalina Santelices, som fokuserer på denne spesielle fasetten ved å beskytte vår jord.

Hun er medgründer av Latinas for klima, et nettverk av unge latinamerikanske feminister som øker bevisstheten om interseksjonalitet og støtter kvinner og jenter over hele regionen med virtuelt innhold som gir dem mulighet til å heve stemmene sine. Gjennom dette prosjektet, som de håper vil ha en vidtrekkende innvirkning, kobler de prikkene mellom menneskerettigheter og den pågående krisen.

 

Se dette innlegget på Instagram

 

Et innlegg delt av thred. (@thredmag)


Tredje: Koblingen mellom kjønn og klimaendringer er ikke nødvendigvis åpenbar for de fleste. Likevel er kvinner og jenter noen av de mest sårbare kategoriene mennesker som ikke bare må konfrontere de negative effektene av krisen, men virkelig tilpasse livene sine for å takle den. Kan du utdype hvorfor de er uforholdsmessig berørt og hvordan du håper dette vil bli løst i dag? 

Catalina: Det er mange grunner til hvorfor kvinner – spesielt de fra det globale sør – er så påvirket av krisen. Den mest produktive er utdaterte samfunnsstrukturer. Jeg er fra Chile og jentene i urbefolkningssamfunnene våre sliter virkelig fordi de fortsatt forventes å bli hjemme og ta vare på familiene sine i stedet for å studere slik at de kan ta viktige avgjørelser. Kvinner har tre ganger så høy sjanse for å dø i en klimakatastrofe fordi vi er henvist til disse områdene.


Tråd: Tror du at COP27 kan møte de primære behovene til kvinner og jenter i frontlinjen (integrert politikk, økonomisk bistand og bedre regionalt samarbeid er noen eksempler)?

Catalina: Jeg tror ikke at COP kommer til å redde dem. Avgjørelsene som tas i dag vil ikke nå kvinner og jenter i frontlinjen. Ikke nå, ikke i årene som kommer. Det som virkelig hjelper er å få kontakt med folk utenfor forhandlingene. For inne i disse rommene blir ikke folks behov projisert, bare private interesser.

Det er penger over liv for øyeblikket.


Tråd: Strukturen til COP forblir maktløsende for minoritetsgrupper, fra reglene rundt hvordan handlinger (f.eks. protester) kan gjennomføres, til begrensninger rundt tilgang. Dette forsterker utfordringene kvinner og jenter allerede står overfor – spesielt de fra det globale sør. Hvordan kan disse problemene rettes og har vi sett noen forbedringer på årets toppmøte så langt? 

Catalina: Latinas er virkelig underrepresentert på COP i år. Dette er greit. Vi er i Afrika, så det er viktig at vi forsterker stemmene til afrikanske kvinner. Latinas blir imidlertid ikke hørt. I fjor utgjorde vi bare 3.8 % av alle deltakerne. Avgjørelsene tas uten vår tilstedeværelse. Når det gjelder forbedringer, tror jeg ikke det har vært noen. Hvis du tenker på hovedpolitikken på COP27 – tap og skade – har vi egentlig ikke sett så mye. Dette viser en alvorlig mangel på engasjement fra regjeringer. Vi er ikke engang halvveis ennå, vi har ingen tid å miste. En forbedring for meg som jeg vil nevne har vært ungdomspaviljongen. Jeg har vært i stand til å møte så mange fantastiske mennesker fra hele verden for å diskutere prosjekter, våre kulturer, våre kamper. Det har vært et flott, trygt sted for oss å bygge nettverk som jeg tror var virkelig nødvendig denne gangen.


Tredje: Selv om kvinner og jenter allerede er uforholdsmessig berørt av klimakrisen, har de fortsatt vist seg med motstandskraft for å løse disse problemene i flere tiår. Hvordan kan vi forsterke stemmene deres, bedre representasjon og sikre at de har en plass ved bordet samtidig som vi unngår tokenisme? 

Catalina: Som ung jente fra Chile opplever jeg mye tokenisme, men også ungdomsvasking. Hos COP vil beslutningstakerne bare ha oss for fotooperasjoner og for å holde taler som lar dem føle at de inkluderer minoritetsgrupper, men som de ikke virkelig lytter til. Vi må ha en stemme. Vi må være representert overalt. Ikke bare der de vil at vi skal være. Jeg mener, vi kan ikke engang protestere i år. Vi har håndjern. Noe må endres og snart.


Tredje: Rundt 80 % av de som er fordrevet på grunn av klimaendringer er kvinner. Når katastrofer rammer, møter de ofte skadelige kjønnsnormer og seksuell vold mens de søker beskyttelse. I dag er det satt til å være fokus på å forbedre forebyggingen av disse implikasjonene. Hvilket resultat vil du se, og hvordan kan vi som enkeltpersoner presse på for mer anerkjennelse av dette problemet når toppmøtet er over? 

Catalina: For det første blir det ikke snakket nok om det! Vi vet at det skjer fordi i våre regioner er det ikke noe vi er på vei mot, det er vår virkelighet. Vi har sett det med Pakistan. De gjør ingenting. Det er ikke et kjønnsperspektiv i å finne ut hvordan vi skal takle dette problemet. Bare syv av de 110 verdenslederne på COP27 identifiserer seg som kvinner, ifølge FN. Det er så nødvendig med hastetiltak for å rette opp denne totale mangelen på representasjon. Spesielt hvis vi skal ta tak i alle urettferdighetene vi møter for å være kvinner utenfor toppmøtets vegger.

Vi vil ha en plass ved bordet fordi vi fortjener det. Vi har evnene, kunnskapen.

Individuelt må vi snakke om det så mye vi kan. Det er ikke åpenbart at kvinner er så berørt av denne krisen. Jo mer vi sprer bevissthet, jo raskere vil vi se kvinner inkludert slik de fortjener å være.


Tredje: Det er et stort gap i kjønnssensitiv klimafinansiering. Hvem er ansvarlig for å garantere at kvinner ikke lenger er ekskludert fra de økonomiske fordelene ved avbøtende tiltak? 

Catalina: Vi ser fortsatt ikke resultater. Inntil vi gjør det, kan vi bare håpe at de har nærmet seg finansstrategien fra et kjønnsperspektiv. Jeg har hørt at det er sannsynlig at de har det, men jeg kan ikke si noe sikkert.


Tredje: Hvilke forpliktelser kreves for å støtte kvinner som bærer støyten i skjøre regioner? Og hvorfor er det så viktig at deres spesifikke sårbarheter står sentralt på COP27? 

Catalina: Vi trenger penger. Den spiller en stor rolle i å forplikte seg til behovene til kvinner i skjøre regioner. Uten den kan vi ikke nå våre mål. Vi har kapasitet, men vi blir ikke hørt i disse områdene. Å donere og støtte kvinner som enkeltpersoner, ideelle organisasjoner, privat sektor, offentlig sektor – alt hjelper oss å gjøre det som er nødvendig. Vi har løsningene på våre egne problemer. Vi trenger ikke det globale nord for å komme og redde oss, men vi trenger at de viser oss pengene.


Tredje: Hvorfor er det så viktig at kvinners mangfoldige synspunkter innarbeides i løsninger? 

Catalina: Fordi det er vi som opplever denne krisen på første hånd. Selv om vi har minst makt i den store sammenhengen. Vi vet hvordan det påvirker folk. Vi har sett det skje med våre familier, våre venner, våre lokalsamfunn. Vi vet hva vi står overfor. Vi har løsningene fordi vi har hatt så lang tid på å oppleve dem. Kvinner og jenter er løsningen på denne krisen. Hvis vi utdanner dem, kan vi løse dette. Vi må gi dem kapasitet til ikke bare å ha disse ideene, men å implementere dem.

Vi kan endre alt med våre perspektiver hvis vi får sjansen.


Tredje: Hvordan bør folk i mektige posisjoner utnytte mulighetene som en rettferdig overgang gir for å forbedre livene til kvinner som er negativt belastet?  

Catalina: Folk med makt gjør ingenting. De redder seg selv, sine private behov og økonomiene i landene de bor i. De bryr seg ikke om de som er i frontlinjen. Vi må ta ting i egne hender. Vi er ikke her for å bli frelst, vi er her for å redde verden. Vi dedikerer tiden vår til å løfte de mest kritiske økosystemene. Vi har løsningene; vi trenger bare pengene som er skyldig oss gjennom år og år med ulikhet i alle verdenshjørner.


Tredje: Hvorfor er likestilling så integrert i klimahandlinger? 

Catalina: Det er ingen klimarettferdighet uten kjønnsrettferdighet. Heller ikke uten menneskerettigheter. Klimakrisen er en menneskerettighetskrise. Kvinner utgjør 50 % av jordens befolkning. Vi kan ikke bli stående igjen i sekundære roller som ikke har noen innvirkning; vi må være i forkant av kampen. Av løsningene. Kvinner løfter samfunnene sine med sine løsninger. Hvordan kan vi gjøre det på COP hvis vi ikke blir lyttet til? Vi trenger mer representasjon. Vi er i dette sammen, la oss oppføre oss som det.

 

Thred Nyhetsbrev!

Registrer deg på vårt planet-positive nyhetsbrev

tilgjengelighet