Meny Meny

Syklonen Freddy forårsaker kaos i Malawi, Mosambik og Madagaskar

Malawi, Mosambik og Madagaskar opplevde kraftig regn fra begynnelsen av februar til midten av mars forårsaket av syklonen Freddy som drepte nærmere 600 mennesker, og etterlot mer enn 500,000 XNUMX på flukt. Ifølge UNICEF er mer enn halvparten av den berørte befolkningen barn.

I begynnelsen av dette året rammet syklonen Lindiwe Malawi, Mosambik og deler av Sør-Afrika, og slapp løs kraftig regn og sterk vind.

Syklonen etterlot et spor av ødeleggelse, noe som resulterte i omfattende flom, jordskred og skade på kritisk infrastruktur og hjem. Denne hendelsen utsatte disse landenes sårbarhet for alvorlige værfenomener, og understreket det presserende behovet for økte investeringer i katastrofeberedskap og robust infrastruktur.

I løpet av februar til midten av mars har syklonen Freddy, som først utviklet seg utenfor kysten av Nord-Australia, forårsaket ødeleggende skader og tap av menneskeliv da den havnet på land i Madagaskar, Mosambik og Madagaskar ved tre forskjellige anledninger.

I Malawi har det kraftige regnværet fått elver til å renne over, noe som har ført til omfattende flom og jordskred. I følge UNICEF, i midten av mars var det rapportert om nærmere 10,000 XNUMX koleratilfeller. Landet er for tiden på et oppdrag for å starte en masse-koleravaksinasjonskampanje med sikte på å redusere spredningen.

Tusenvis av individer har blitt berørt, noe som har resultert i at mange har blitt fordrevet fra hjemmene sine og tap av avlinger. Syklonen har hatt en dyp innvirkning på Malawis økonomi, som er sterkt avhengig av landbruk.

I tillegg har ødeleggelsen av transport skapt betydelige hindringer for hjelpearbeid som forsøker å nå de mest trengende.

Ifølge UNICEF, har syklonen Freddy lagt flere plager over Malawi, og kjemper allerede med det dødeligste kolerautbruddet i sin historie, som har drept tusenvis av mennesker. Med syklonen har helsesituasjonen forverret seg. Utbruddet har hatt en betydelig innvirkning på barns utdanning, helse og overlevelse.

Kolerasykdom sprer seg raskt i områder med høy befolkningstetthet, for eksempel skoler, hvor barn lett kan få infeksjonen.

Mange skoler i berørte områder har holdt seg stengt. Denne måneden stengte Malawi ytterligere ti skoler på grunn av det kraftige regnet forårsaket av syklonen Freddy som ødela nasjonen.

Mangelen på tilgang til rent vann og sanitær har også påvirket barns helse, med mange som opplever alvorlig diaré og dehydrering.

Sør-afrikanske barn har blitt spesielt rammet av syklonen, med mange som mister tilgang til utdanning, helsetjenester og andre grunnleggende tjenester. Flyttingen av familier har også satt barn i fare for utnyttelse.

Det internasjonale samfunnet har reagert på krisen i Malawi, Mosambik, Madagaskar og andre nasjoner i Sør-Afrika ved å gi humanitær hjelp og støtte til hjelpearbeid.

De forente nasjoner (FN) har gitt nødvendig støtte ved å tilby teknisk og økonomisk bistand til å etablere et nødoperasjonssenter (EOC), som har vist seg å være et avgjørende element i å styrke koordineringsarbeidet mellom humanitære myndigheter, hjelpeorganisasjoner og utviklingspartnere.

I tillegg har en rekke FN-organer utplassert personell til de berørte regionene for å hjelpe til med å koordinere respons- og vurderingsinnsats, spesielt innen informasjonshåndtering og logistikk.

FN har spilt en kritisk rolle i å gi logistisk støtte, inkludert transport for søk og redningsoppdrag, samt ferge hjelpearbeidere, utstyr og forsyninger til lokalsamfunn som har blitt avskåret av flom og jordskred.

For å møte presserende helsebehov som forebygging av kolera, blir medisinsk utstyr og utstyr levert og vann- og sanitærinfrastrukturen forbedres. Videre distribuerer FN-byråer mat, husly, telt, verdighetssett og andre viktige gjenstander for å støtte fordrevne individer.

Det må imidlertid gjøres mer for å takle den langsiktige virkningen av syklonen, inkludert investering i katastrofeberedskap og infrastruktur for å dempe virkningen av fremtidige katastrofer. Det internasjonale samfunnet må gå sammen for å støtte disse landene og investere i langsiktige løsninger.

tilgjengelighet