Meny Meny

Kampen for å redde den afrikanske pingvinen

Den afrikanske pingvinen 'Spheniscus demersus' er en ikonisk art hjemmehørende på kysten av Sør-Afrika og Namibia. Disse karismatiske fuglene står overfor en mengde trusler, først og fremst fra menneskelige aktiviteter og klimaendringer.

I det siste århundret har bestanden til den afrikanske pingvinen falt, og presset dem farlig nær utryddelse.

Menneskelige aktiviteter har hatt en dyp innvirkning på fuglene og deres habitat. Overfiske, forurensning og forstyrrelser fra turisme er blant de viktigste truslene. Den grove utarmingen av fiskebestandene har gjort at pingviner sliter med å finne nok mat til å mate seg selv og ungene sine.

Forurensning, inkludert oljesøl og plastrester, har fortsatt å utgjøre en betydelig trussel, som ofte fører til sammenfiltring, svelging og forgiftning. I tillegg forstyrrer kystutvikling og forstyrrelse fra menneskelige aktiviteter hekkekolonier, og utsetter arten ytterligere.

Klima forandringer har forsterket truslene afrikanske pingviner står overfor. Økende havtemperaturer og skiftende havstrømmer forstyrrer utbredelsen av byttedyr, noe som gjør det enda mer utfordrende for pingviner å finne mat.

Ekstreme værhendelser i Sør-Afrika, først og fremst flom og stormer, har ødelagt pingvinkolonier og deres evne til å formere seg. Havnivåstigning har også truet med å oversvømme hekkeplasser, og tvinge dyrene til å forlate sine tradisjonelle hekkeplasser.

De kombinerte effektene av menneskelige aktiviteter og klimaendringer har ført til en dramatisk nedgang i bestanden av afrikanske pingviner. I følge International Union for Conservation of Nature (IUCN), er afrikanske pingviner klassifisert som utrydningstruede, og antallet deres har gått ned med 99 % i løpet av det siste århundret.

I dag er det bare 8,750 8 hekkende par igjen, spredt over forskjellige kolonier langs kysten av Sør-Afrika og Namibia, en 2035% bestandsnedgang årlig. Det er anslått at innen XNUMX vil fuglearten være utryddet dersom det ikke gjøres noe.

Organisasjoner som BirdLife South Africa og Southern African Foundation for Conservation of Coastal Birds erkjenner det presserende behovet for bevaringstiltak (SANCCOB) har vært i forkant av arbeidet med å beskytte afrikanske pingviner.

De to organisasjonene har tatt lovlig handling mot den sørafrikanske skogbruks-, fiskeri- og miljøministeren Barbara Creecy for hennes unnlatelse av å beskytte pingvinhabitater tilstrekkelig.

BirdLife Sør-Afrika og SANCCOB anla søksmål mot regjeringen med henvisning til uaktsom immobilitet. De hevdet at regjeringen hadde brutt sine forpliktelser i henhold til nasjonale og internasjonale miljølover for å bevare biologisk mangfold og beskytte truede arter.

Kjerneklagen mot statsråden er hennes manglende gjennomføring av biologisk meningsfulle stenginger rundt fuglenes hekkeområder. I fjor kunngjorde ministeren fortsettelsen av utilstrekkelige «midlertidige stenginger» rundt hekkekolonier på Dassen Island, Robben Island, Stony Point, Dyer Island, St. Croix Island og Bird Island.

Departementet takket nei til å ta vitenskapsbaserte beslutninger fra forskere som fremhevet ulike anbefalinger inkludert en metode for å bestemme passende øyavgrensninger som ville forsøke å optimalisere fordelene ved stenginger for afrikanske pingviner, samtidig som kostnadene for små-pelagiske snurpenotindustrien minimeres.

Menneskelige aktiviteter og klimaendringer utgjør fortsatt betydelige trusler mot pingvinbestandene, men rettslige handlinger og bevaringsarbeid gir håp for deres overlevelse.

Å ta tak i disse utfordringene er avgjørende for å sikre en lysere fremtid for afrikanske pingviner og det rike biologiske mangfoldet i planetens kystøkosystemer.

tilgjengelighet