meny meny

Egypts jordløse jordbruksrevolusjon er i gang

I det tørre landskapet i Egypt, hvor Nilen lenge har vært livsnerven for landbruket, er en banebrytende landbruksrevolusjon i ferd med å slå rot, jordfritt jordbruk.

De siste årene har Egypt blitt stadig mer hindret av vannmangel. Nilen, som har vært landets primære vannkilde for jordbruk, blir satt under økende press på grunn av faktorer som klimaendringer, befolkningsvekst og lokal forurensning.

I tillegg har det omfattende inngrepet i urbanisering og industrialisering ført til en reduksjon i tilgjengelig dyrkbar jord.

Jordfritt jordbruk, i sine forskjellige iterasjoner - hydroponikk, akvaponikk og aeroponikk - representerer et paradigmeskifte i tradisjonelt landbruk. Gjennom dyrking av avlinger uten jord og utnyttelse av næringsrike vannløsninger, tilbyr jordfritt landbruk et bærekraftig alternativ som krever mindre vann, minimerer behovet for dyrkbar jord og øker avlingene.

I Egypt, Plug'n'Grow, en innovativ agritech-bedrift, har dukket opp som en nøkkelaktør i å transformere landets jordbrukslandskap. Økobedriften spesialiserer seg på å tilby løsninger for jordfritt jordbruk, og tilbyr bøndene verktøyene og kunnskapen til å gå over fra konvensjonelle metoder til bærekraftige, vanneffektive metoder.

Den afrikanske nasjonen står ikke bare overfor tøffe værforhold, som tørke, men den kraftige forurensningen av Nilen er også utrolig skadelig.

De bredere virkningene av Klima forandringer på landbruket påvirker angivelig mer enn halvparten av småskalabønder i landet. I følge UNICEF, er Egypt anslått å ha en 20-30 prosent økning i frekvensen av hetebølger, støvstormer og drastiske tidevannsskifter langs Middelhavskysten i løpet av de neste syv årene.

Planlegging for disse endringene som en uunngåelig, legger Plug'n'Grow reell vekt på å tilby omfattende opplæringsprogrammer for landets bønder. Diversifisering av avlinger oppmuntres som en annen stift, som vil se en rekke forskjellige avlinger dyrket innenfor samme område.

Ikke bare ville flere sesongmessige ulemper bli eliminert ved å ha et kontrollert miljø, men ytterligere økonomiske muligheter ville også bli tilgjengelig for bøndene.

Bruken av jordfrie jordbruksteknikker viser allerede lovende resultater. Til tross for hvor dyr teknologien er, opplever bønder som har tatt denne tilnærmingen økte avlinger, forbedret avlingskvalitet og redusert vannforbruk. Dessuten eliminerer dyrkede avlinger i hovedsak jordforringelse – den velkjente plagen til enhver bonde.

Utover disse umiddelbare fordelene, bidrar jordfritt jordbruk samtidig til miljømessig bærekraft. Ved å redusere etterspørselen etter dyrkbar jord og optimalisere ressursbruken, minimerer praksisen det økologiske fotavtrykket til landbruket, i samsvar med den globale innsatsen for å bekjempe klimaendringer.

Selv om jordfritt oppdrett utvilsomt lover godt, utgjør utfordringer som innledende installasjonskostnader, teknisk ekspertise og motstand mot nye ideer hindringer for utbredt bruk.

Ikke desto mindre, med fortsatt støtte fra regjeringen, tror frivillige organisasjoner og agritech-bedrifter at det er et sterkt potensial for et transformativt skifte mot bærekraftig landbruk i Egypt.

Stilt overfor vannmangel, matusikkerhet og minkende jordbruksland, er endring ikke bare nødvendig, den er avgjørende. Kan dette sette en markør for resten av kontinentet og utover?

tilgjengelighet